Wyszukiwanie ustawień aplikacji w systemie Windows 10


  • Większość aplikacji ma własne ustawienia — poszukaj w aplikacji ikony .

    Obraz opcji ustawień w aplikacji systemu Windows
  • Uwaga: W przypadku niektórych aplikacji trzeba wybrać ikonę Więcej, zanim będzie można wybrać ikonę Ustawienia .