Przechowywanie mniejszej liczby plików OneDrive na komputerze


  • Na pasku zadań wybierz opcję Pokaż ukryte ikony , kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) pozycję OneDrive , a następnie wybierz pozycję Ustawienia.
    Ikona usługi OneDrive na pasku zadań
  • Wybierz kartę Konto (jeśli jeszcze nie jest wybrana), a następnie kliknij opcję Wybierz foldery.
    Opcja Wybierz foldery w usłudze OneDrive
  • Wyczyść pola wyboru obok folderów, których nie potrzebujesz w trybie offline, a następnie wybierz opcję OK. Te foldery nie będą więcej wyświetlane w Eksploratorze plików, ale nadal będą dostępne w trybie online w witrynie OneDrive.com.