Gdzie są moje klipy wideo i zrzuty ekranu z gier zapisane w systemie Windows 10?


  • Aby znaleźć swoje klipy i zrzuty ekranu z gry, wybierz pozycję Start, a następnie przejdź do ustawienia > Gry > Przechwytywanie i wybierz Otwórz folder. 
  • Aby zmienić miejsce zapisywania klipów z gier, korzystając z Eksploratora plików, przenieś folder z nagraniami dowolnej lokalizacji na komputerze. Klipy i zrzuty ekranu z gry będą nadal zapisywane w tym folderze.