Zaktualizuj system Windows 10 do wersji 1507 lub 1511, aby aktualizacja miała zastosowanie: 14 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: Windows 10

Krótki opis


Ta aktualizacja zawiera ulepszenia diagnostyczne weryfikujące zastosowanie aktualizacji w systemie Windows 10 w wersji 1507 i 1511. Pliki i zasoby w tej aktualizacji mają zapewnić bezproblemowe instalowanie aktualizacji funkcji, co ma zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo systemu Windows 10.

Jak uzyskać tę aktualizację


Tylko niektóre kompilacje systemu Windows 10 w wersjach 1507 i 1511 wymagają tej aktualizacji. Urządzenia z tymi kompilacjami automatycznie pobiorą i zainstalują tę aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update.

Informacje o plikach


W wersji tej aktualizacji oprogramowania w języku angielskim (Stany Zjednoczone) są instalowane pliki o atrybutach wymienionych w tabelach poniżej. Daty i godziny tych plików są wyświetlane według uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z bieżącą różnicą czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą się zmieniać, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Windows 10 w wersji 1507


Dodatkowe informacje o plikach

Windows 10 w wersji 1511


Dodatkowe informacje o plikach