Immersywny zestaw nagłowny Windows Mixed Reality — zdrowie, bezpieczeństwo i komfort

Dotyczy: Windows 10

 Aby komfortowo wyświetlać zawartość 3D

Do oglądania stereoskopowych obiektów 3D potrzebny jest podwójny wizjer. Jeśli masz zaburzenia widzenia obuocznego, np. zez, być może oglądanie zawartości 3D będzie dla Ciebie niedostępne. Niewielki procent ludzi ma wrodzone zaburzenia widzenia obuocznego, które mogą się ujawnić dopiero podczas oglądania zawartości 3D. Skonsultuj się z okulistą, jeśli nie widzisz wyraźnie zawartości 3D lub odczuwasz przy tym dyskomfort.

 OSTRZEŻENIE

Wykonaj wszystkie instrukcje konfiguracyjne dostarczone przez producenta zestawu nagłownego do Windows Mixed Reality i kontrolerów ruchu („Urządzeń”) oraz wydawcę aplikacji do obsługi środowiska 2D i 3D („Zawartości”).

Nieprawidłowa konfiguracja, konserwacja i użytkowanie Urządzenia może zwiększyć zagrożenie dla zdrowia, łącznie z ryzykiem śmierci, uszkodzenia mienia, produktu i podłączonych akcesoriów.

Jeśli pozwalasz innym osobom korzystać z Urządzenia, upewnij się, że rozumieją one ostrzeżenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa opisane w tym przewodniku, jak również wszelkie dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa lub użytkowania dostarczone przez dostawców Urządzeń i Zawartości. Każda osoba używająca Urządzenia powinna wykonać konfigurację i procedurę orientacyjną, aby zapoznać się z systemem.

 Używaj w bezpiecznym otoczeniu

Korzystając z Urządzenia nie widzisz dokładnie otoczenia. Immesrywny zestaw nagłowny Windows Mixed Reality może utrudniać widzenie, a Zawartość może wydawać się oddalona, a mimo to zasłaniać widok pobliskich obiektów fizycznych.

Używaj Urządzenia tylko w bezpiecznym miejscu, które jest odpowiednie dla Twoich działań. Unikaj przedmiotów, o które można się potknąć, schodów, niskich sufitów, delikatnych lub cennych przedmiotów, które łatwo uszkodzić itd. oraz sytuacji, w których osoby lub rzeczy mogą się nieoczekiwanie zbliżyć. Nie należy używać Urządzenia, gdy do bezpieczeństwa musisz widzieć otoczenie i zachować uwagę.

Wykonaj wszystkie zalecenia konfiguracyjne dla Windows Mixed Reality, jak na przykład wytyczenie granicy przy użyciu zestawu nagłownego. Konfiguracja komputera i niektórych aplikacji lub środowisk może powodować opóźnienia lub błędy w wyświetlaniu granicy. Należy zawsze zachować ostrożność i pamiętać o otoczeniu, nawet jeśli utworzono granicę.

Komfortowe korzystanie z Windows Mixed Reality

U niektórych osób może pojawiać się dyskomfort np. mdłości, choroba lokomocyjna, zawroty głowy, dezorientacja, bóle głowy, zmęczenie lub zmęczenie oczu podczas korzystania z Windows Mixed Reality, zwłaszcza podczas przyzwyczajania się do nowego środowiska. Choroba lokomocyjna i związane z nią objawy mogą wystąpić w reakcji na dysonans między tym, co widzi oko a bodźcami odbieranymi przez ciało. Jeśli cierpisz na chorobę lokomocyjną, migreny, masz zaburzenia ucha środkowego lub inne problemy zdrowotne, możesz odczuwać dyskomfort.

Pewne sytuacje mogą zwiększać ryzyko wystąpienia dyskomfortu. Na przykład:

  • U nowych użytkowników objawy zwykle ustępują, gdy przyzwyczaisz się do Windows Mixed Reality.
  • Urządzenia mogą działać najlepiej w przypadku użytkowników o określonym dystansie między źrenicami (IPD). IPD to odległość między środkami źrenic. Użytkownicy z IPD poza zakresem optymalnym dla Urządzenia mogą odczuwać dyskomfort.
  • W przypadku niektórej zawartości, zwłaszcza gier lub filmów, w których użytkownik porusza się w przestrzeni lub patrzy w dół z dużej wysokości albo obserwuje poruszające się obiekty.
  • Korzystanie z Urządzenia przez dłuższy czas bez przerwy.

Pierwsze sesje powinny być krótkie. Zaczynaj pomału. U większości ludzi dyskomfort ustępuje po kilku pierwszych sesjach.

Okresowo rób sobie przerwy i odpocznij, jeśli czujesz dyskomfort. Czas i długość przerw zależy od użytkownika i sposoby korzystania z Urządzenia.

Jeśli odczuwasz dyskomfort, przestań korzystać z Urządzenia i odpocznij, aż poczujesz się lepiej. Siedzenie bez ruchu w jasno oświetlonym pomieszczeniu pomaga w przypadku utraty orientacji. Jeśli czujesz dezorientację, nie wykonuj czynności wymagających równowagi, koordynacji ani innych umiejętności do czasu pełnego odzyskania sprawności. Zwróć uwagę na to, jakiego typu zawartość powoduje dyskomfort oraz na inne występujące wtedy okoliczności, aby następnym spróbować je wyeliminować. Ludzie adaptują się w różnym tempie. Spróbuj robić częstsze lub dłuższe przerwy.

Aby łatwiej zarządzać otoczeniem, jeśli są dostępne i skonfigurowane, funkcje urządzenia mogą posłużyć do wytyczenia granic dla Urządzenia, aby unikać przeszkód.