Kontrolery w Windows Mixed Reality

Dotyczy: Windows 10

Windows Mixed Reality działa najlepiej w połączeniu z kontrolerami ruchu rzeczywistości mieszanej, które umożliwiają naturalną i dokładną interakcję bez instalowania dodatkowych urządzeń na ścianach.

Można również używać kontrolera do konsoli Xbox lub myszy i klawiatury. I należy pamiętać, że zawsze można poruszać się w rzeczywistości mieszanej przy użyciu głosu.

Masz problem z kontrolerami ruchu? Uzyskiwanie pomocy

Konfiguracja kontrolera ruchu

Kontrolery ruchu podłącza się do komputera przez Bluetooth. Jeśli Twój komputer nie obsługuje Bluetooth, możesz kupić miniaturową kartę Bluetooth USB 4.0 i podłączyć ją do komputera.

Po połączeniu immersywnego zestawu nagłownego po raz pierwszy wykonasz proces parowania kontrolerów ruchu. Jeśli trzeba sparować je ponownie, oto jak to zrobić:

  1. Włóż 2 baterie AA do każdego kontrolera. Nie zamykaj jeszcze komory baterii.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows przez 2 sekundy, aby włączyć każdy kontroler. Włączenie zostanie zasygnalizowane wibracją.
  3. Włącz w kontrolerach tryb parowania. Przycisk parowania znajduje się wewnątrz komory baterii. Naciśnij go i przytrzymaj, aż światła kontrolera zaczną migać.
  4. Na komputerze przejdź do menu Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia  i wybierz Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne  > Bluetooth.
  5. Gdy kontrolery pojawią się na liście, wybierz je, aby sparować.

Przycisk parowania na kontrolerze ruchu

Uzyskaj pomoc przy podłączeniu

 

Korzystanie z kontrolerów

Poniżej opisano, jak poruszać się po rzeczywistości mieszanej za pomocą kontrolerów ruchu, pada konsoli Xbox, myszy i klawiatury.

 

Przyciski na kontrolerze ruchu

Aby to zrobić Kontrolery ruchu Pad Klawiatura i mysz
Teleportacja Naciśnij drążek do przodu, a następnie skieruj kontroler w stronę, w którą chcesz się przenieść. Zwolnij drążek. Naciśnij lewy drążek do przodu, a następnie spójrz w stronę, w którą chcesz się przenieść. Zwolnij drążek. Kliknij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, a następnie wskaż myszą kierunek, dokąd chcesz się przenieść. Zwolnij przycisk.
Zaznaczanie Wskaż obiekt za pomocą kontrolera, a następnie pociągnij spust lub kliknij na płytce dotykowej. Spójrz na obiekt, a następnie naciśnij A. Wskaż myszą obiekt i kliknij lewym przyciskiem myszy.
Otwieranie menu Start Naciśnij przycisk Windows . Naciśnij przycisk Xbox. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows .
Zamykanie immersywnej aplikacji Naciśnij przycisk Windows . Następnie wybierz pozycję Rzeczywistość mieszana — strona główna w menu Szybkie akcje. Naciśnij przycisk Xbox Następnie wybierz pozycję Rzeczywistość mieszana — strona główna w menu Szybkie akcje. Naciśnij klawisz logo Windows . Następnie wybierz pozycję Rzeczywistość mieszana — strona główna w wyświetlonym menu Szybkie akcje.
Obracanie Porusz drążkiem w lewo lub w prawo. Porusz prawym drążkiem w lewo lub w prawo. Niedostępne.
Kopia zapasowa Porusz drążkiem w tył. Porusz lewym drążkiem w tył. Niedostępne.
Chodzenie Skieruj drążek bezpośrednio w dół, a następnie naciśnij go w kierunku w którym chcesz iść. Skieruj lewy drążek bezpośrednio w dół, a następnie naciśnij go w kierunku w którym chcesz iść. Niedostępne.
Przenoszenie okna aplikacji Wskaż pasek aplikacji. Pociągnij za spust i przytrzymaj, aby chwycić okno, a następnie przenieś je w dowolnym kierunku za pomocą kontrolera. Zwolnij spust. Spójrz na pasek aplikacji, a następnie naciśnij i przytrzymaj A, aby chwycić okno. Użyj lewego drążka, aby przesuwać okno w pionie i poziomie. Za pomocą spustów możesz ją oddawać i przybliżać. Zwolnij przycisk A. Wskaż kursorem myszy pasek aplikacji. Kliknij lewym przyciskiem i przytrzymaj, aby chwycić okno, a następnie przesuwaj je myszą w pionie i poziomie. Użyj kółka myszy, aby przybliżać i oddalać okno. Zwolnij przycisk myszy.
Przenoszenie obiektu 3D Wskaż obiekt, a następnie pociągnij za spust i przytrzymaj, aby go chwycić. Przenieś obiekt w dowolnym kierunku za pomocą kontrolera, a następnie zwolnij spust. Spójrz na obiekt, a następnie naciśnij i przytrzymaj A, aby go chwycić. Użyj lewego drążka, aby przesuwać okno w pionie i poziomie. Za pomocą spustów możesz ją oddawać i przybliżać. Zwolnij przycisk A. Wskaż obiekt kursorem myszy. Kliknij lewym przyciskiem myszy, a następnie użyj myszy, aby przesuwać go w pionie i poziomie.  Aby przybliżyć lub oddalić, użyj kółka myszy.Zwolnij przycisk myszy.
Obracanie i zmienianie rozmiaru okna aplikacji Wyceluj jeden kontroler w pasek aplikacji, a drugi w dowolne miejsce okna. Przytrzymaj oba spusty, a następnie przenieść zbliż do siebie lub rozsuń kontrolery, aby zmienić rozmiar. Aby obrócić, jeden kontroler zbliż do siebie, a drugi oddal. Zwolnij spusty. Wybierz Dopasuj na pasku aplikacji. Spójrz w róg ramki dopasowywania, a następnie naciśnij A, aby wybrać. Użyj lewego drążka, aby zmienić rozmiar okna.

Wybierz Dopasuj  na pasku aplikacji. Wybierz i przytrzymaj róg ramki dopasowania, a następnie za pomocą myszy zmień rozmiar okna.

Obracanie i zmienianie rozmiaru obiektu 3D Wyceluj oba kontrolery w stronę obiektu. Przytrzymaj oba spusty, a następnie przenieść zbliż do siebie lub rozsuń kontrolery, aby zmienić rozmiar. Aby obrócić, jeden kontroler zbliż do siebie, a drugi oddal. Wybierz Dopasuj na pasku aplikacji, a następnie przenieś obiekt przy użyciu lewego drążka. Wybierz Dopasuj  na pasku aplikacji, a następnie wybierz i przytrzymaj obiekt i przesuń go za pomocą myszy.
Przewijanie w oknie aplikacji Pociągnij za spust i przytrzymaj, a następnie przesuń kontroler w górę lub w dół.  Użyj pada kierunkowego. Użyj kółka myszy.
Powiększanie i zmniejszanie okna aplikacji Pociągnij za oba spusty i zsuń lub rozsuń kontrolery. Pociągnij za prawy spust, aby zbliżyć lub pociągnij za lewy spust, aby oddalić. Użyj kółka myszy trzymając klawisz CTRL na klawiaturze.
Otwieranie menu Naciśnij przycisk Menu . Naciśnij przycisk Menu . Kliknij prawym przyciskiem myszy.

 

Co oznaczają wibracje i światła?

Kontroler informuje Cię, co robi, za pomocą wibracji i migających diod LED. 

Zachowanie kontrolera Znaczenie
Diody LED włączają się i kontroler wibruje raz Włączanie
Diody LED wyłączają się i kontroler wibruje dwa razy Wyłączanie
Diody LED migają co 3 sekundy Uśpienie
Diody LED powoli pulsują i kontroler wibruje raz Wchodzenie w tryb parowania
Kontroler wibruje raz Łączenie lub rozłączanie się z komputerem
Diody LED świecą jasnym światłem Kontrolery są śledzone przez zestaw nagłowny
Diody LED świecą światłem przyciemnionym Kontrolery nie są śledzone przez zestaw nagłowny
Kontroler wibruje trzy razy, a następnie wyłącza się Krytyczny poziom naładowania baterii
Pierścienie diod LED zewnętrzny i wewnętrzny migają naprzemiennie Aktualizowanie