Informacje o gwarancjach, rozszerzonych planach serwisu sprzętowego i postanowieniach na temat korzystania z urządzeń