Informacje o gwarancjach, rozszerzonych planach serwisu sprzętowego i postanowieniach na temat korzystania z urządzeń

Dotyczy: Brak

Uzyskaj informacje o standardowej ograniczonej gwarancji, rozszerzonym programie serwisowym Microsoft Complete oraz rozszerzonym planie serwisu sprzętowego dla klientów biznesowych.

Wybierz kraj, w którym kupiono urządzenie:

Więcej informacji


Wybierz jedną z następujących czynności, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak otrzymać pomoc techniczną, serwis lub pakiet rozszerzonej gwarancji Microsoft Complete na konkretne urządzenie.