Używanie portalu rzeczywistości mieszanej

Dotyczy: Windows 10

Portal rzeczywistości mieszanej to aplikacja klasyczna, która służy do konfiguracji rzeczywistości mieszanej w systemie Windows. Służy również jako centrum poleceń środowiska rzeczywistości mieszanej na komputerze.

W portalu rzeczywistości mieszanej możesz:

 • Wyświetlać strumień na żywo z widoku w zestawie nagłownym (tylko Windows Mixed Reality Ultra). Aby włączać lub wyłączać tę funkcję, wybierz Zatrzymaj podgląd lub Rozpocznij podgląd. (Można także włączyć i wyłączenia podgląd z menu Start rzeczywistości mieszanej.)
 • Wyświetlać stan zestawu nagłownego i kontrolerów. Wybierz Menu , aby zobaczyć wszystkie informacje.
 • Konfigurować nowe kontrolery. Wybierz Menu  > Konfigurowanie kontrolerów.
 • Włączać i wyłączać granicę. Wybierz Menu  > Włącz/wyłącz granicę. (Jeśli wyłączysz tę opcję, nie możesz się poruszać, aby zachować bezpieczeństwo).
 • Utworzyć nową granicę. Wybierz Menu  > Uruchom konfigurację.
 • Oglądać zdjęcia w rzeczywistości mieszanej. Wybierz Menu  > Zobacz zdjęcia w rzeczywistości mieszanej
 • Pobierać aplikacje i gry rzeczywistości mieszanej. Wybierz Menu  > Pobierz aplikacje rzeczywistości mieszanej.

Rozwiązywać problemy ogólne

Jeśli wystąpią problemy lub pojawi się komunikat o błędzie podczas korzystania z portalu rzeczywistości mieszanej, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Zrestartuj Windows Mixed Reality

 1. Odłącz zestaw nagłowny od komputera (oba kable).
 2. Uruchom ponownie komputer, a następnie ponowne podłącz zestaw nagłowny.

Upewnij się, że komputer rozpoznaje zestaw nagłowny

Jeśli ponowne uruchomienie nie zadziała, upewnij się, że używany zestaw nagłowny jest rozpoznawany przez komputer. Kliknij przycisk Start , wpisz w polu wyszukiwania menedżer urządzeń i wybierz tę opcję z listy. Rozwiń Urządzenia funkcji Rzeczywistość mieszana i sprawdź, czy Twój zestaw jest na liście. 

Jeśli go nie ma na liście, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Podłącz zestaw nagłowny do innego portu na komputerze, jeśli jest wolny.
 • Sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze aktualizacje oprogramowania z usługi Windows Update.
 • Odinstaluj i ponownie zainstaluj Windows Mixed Reality:
  1.  Odłącz zestaw nagłowny od komputera (oba kable).
  2. Wybierz Ustawienia  > Rzeczywistość mieszana > Odinstaluj.
  3. Usuń parowanie kontrolerów ruchu: wybierz Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Wybierz każdy kontroler, a następnie wybierz Usuń urządzenie.
  4. Aby ponownie zainstalować Windows Mixed Reality, podłącz zestaw nagłowny z powrotem do komputera.

Częste komunikaty o błędach

Oto kilka rzeczy, których możesz spróbować w przypadku konkretnych komunikatów o błędach, które mogą się wyświetlać.

Jeśli zobaczysz ten komunikat Wypróbuj następujące rozwiązanie
Sprawdź kabel USB Podłącz zestaw nagłowny do innego portu USB (i upewnij się, że jest to port SuperSpeed USB 3.0). Możesz też spróbować usunąć koncentratory i przedłużacze między zestawem a komputerem.
Sprawdź kabel wyświetlacza

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Podłącz zestaw nagłowny do DisplayPort 1.2 lub wyższego albo HDMI 1.4 lub wyższego. Upewnij się, że port jest zgodny z najbardziej zaawansowaną kartą graficzną na komputerze.
 • Jeśli używasz karty, upewnij się, że jest zgodna ze standardem 4 K.
 • Spróbuj użyć innego portu HDMI.
 • Jeśli masz monitor zewnętrzny podłączony do portu HDMI, spróbuj podłączyć go do portu DisplayPort i użyć portu HDMI dla Twojego zestawu słuchawkowego.
Wystąpiły problemy Wykonaj ogólną procedurę rozwiązywania problemów opisaną powyżej.