Sterowanie wzrokiem w systemie Windows 10 — wprowadzenie

Dotyczy: Windows 10

Funkcja sterowania wzrokiem umożliwia używanie technologii śledzenia ruchu gałek ocznych w celu sterowania wskaźnikiem myszy, pisania przy użyciu klawiatury ekranowej oraz komunikowania się z innymi osobami za pomocą funkcji zamiany tekstu na mowę.

Aby włączyć sterowanie wzrokiem, podłącz obsługiwane urządzenie do śledzenia ruchu gałek ocznych do komputera i skonfiguruj je. Następnie wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Ułatwienia dostępu  > Sterowanie wzrokiem (wersja zapoznawcza) i wybierz opcję Włącz sterowanie wzrokiem.

Korzystanie z launchpada

Po włączeniu sterowania wzrokiem na ekranie pojawi się launchpad.

Launchpad sterowany wzrokiem zawiera przyciski do zmiany położenia launchpada, aktywowania lewego i prawego przycisku myszy, używania precyzyjnej myszy i kontrolek przewijania, otwierania klawiatury sterowanej wzrokiem, zamiany tekstu na mowę, otwierania menu Start systemu Windows oraz otwierania widoku zadań. Możesz również skalibrować urządzenie śledzące ruch gałek ocznych, otworzyć ustawienia sterowania wzrokiem i wstrzymać sterowanie wzrokiem, co powoduje ukrycie launchpada.

Aby wybrać jakiś przycisk na launchpadzie, patrz na niego, aż zostanie aktywowany. Skup wzrok na części ekranu i nie odrywaj wzroku od tego obszaru przez określony czas. Ten czas to czas skupiania wzroku.

Przyciski na launchpadzie umożliwiają:

 • Przesuwanie launchpada do góry lub do dołu ekranu.
 • Sterowanie kursorem myszy, w tym przyciskami do wybierania lewego i prawego przycisku myszy.
 • Sterowanie kółkiem przewijania myszy w celu przewijania strony sieci web lub aplikacji.
 • Pisanie na klawiaturze sterowanej wzrokiem.
 • Używanie funkcji zamiany tekstu na mowę sterowanej wzrokiem do pisania słów na ekranie i ich czytania na głos.
 • Szybki dostęp do menu Start, widoku zadań, kalibracji urządzenia śledzącego ruch gałek ocznych i ustawień sterowania wzrokiem.
 • Wstrzymywanie funkcji sterowania wzrokiem, jeśli np. oglądasz film i nie chcesz, aby ruchy Twoich gałek ocznych przypadkowo powodowały wybieranie przycisków na launchpadzie.

Sterowanie myszą

Aby dokładnie sterować myszą, skup wzrok na przycisku precyzyjnej myszy na launchpadzie. Następnie skieruj wzrok w miejsce, w którym chcesz umieścić kursor. Potem możesz dostosować pozycję i wybrać działanie (kliknięcie lewym/prawym przyciskiem, dwukrotne kliknięcie lub zamknięcie).

Mysz sterowana wzrokiem umożliwia dostosowanie położenia kursora myszy oraz korzystanie z opcji kliknięcia lewym/prawym przyciskiem lub dwukrotnego kliknięcia.

Możesz również sterować myszą w sposób bardziej bezpośredni, skupiając wzrok na przycisku kliknięcia lewym przyciskiem lub kliknięcia prawym przyciskiem na launchpadzie, a następnie kierując wzrok w miejsce, w którym ma nastąpić dane działanie myszy.

Aby anulować interakcję z myszą po jej wybraniu, spójrz poza ekran, co spowoduje powrót do launchpada.

Przewijanie stron sieci web i aplikacji

Aby przewinąć stronę sieci web lub aplikację, skup wzrok na przycisku przewijania na launchpadzie. Następnie skieruj wzrok w miejsce, w którym chcesz umieścić kursor. Następnie możesz skupić wzrok na przycisku w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przewinąć w tym kierunku. Im dłużej skupiasz wzrok na którymś z tych przycisków, tym szybciej przewijasz.

Przycisk przewijania sterowanego wzrokiem pozwala szybko przewijać strony internetowe i aplikacje.

Aby anulować interakcję przewijania po jej wybraniu, spójrz poza ekran, co spowoduje powrót do launchpada.

Pisanie na klawiaturze sterowanej wzrokiem

Aby otworzyć klawiaturę i pisać na niej, skup wzrok na przycisku klawiatury  na launchpadzie, a następnie skupiaj wzrok na znakach, które chcesz wpisać.

Klawiatura sterowana wzrokiem ma przyciski, które pozwalają zmienić położenie klawiatury, usuwać słowa i wyrazy, ma też przycisk włączania/wyłączania zapisywania kształtu i klawisz spacji.

Gdy patrzysz na kolejne litery, u góry klawiatury pojawiają się podpowiedzi tekstu. Skup wzrok na odpowiednim słowie, aby je wybrać.

Aby wpisać cyfry i znaki specjalne, wybierz klawisz & 123. Aby wpisać inne klawisze, wybierz pozycję Fn.

Używanie płynnego wpisywania

Płynne wpisywanie pozwala szybciej pisać słowa. Płynne wpisywanie pozwala formować słowa poprzez skupianie wzroku na pierwszej i ostatniej literze słowa i spojrzenie na litery między nimi. Podpowiedź słowa pojawi się na ostatniej literze. Jeśli podpowiedź jest niedobra, możesz wybrać inną.

Aby włączyć funkcję płynnego wpisywania, skup wzrok na przycisku ustawień sterowania wzrokiem  na launchpadzie. Następnie skup wzrok na przełączniku płynnego wpisywania w celu jego włączenie. Gdy jest włączona funkcja płynnego wpisywania, możesz ją włączać i wyłączać za pomocą przycisku płynnego wpisywania na klawiaturze.

Zmiana ustawień sterowania wzrokiem

Sterowanie wzrokiem oferuje różne ustawienia, które można dostosować do własnych potrzeb. Aby je zmienić, skup wzrok na przycisku ustawień sterowania wzrokiem  na launchpadzie. Możesz zmienić następujące ustawienia:

 • Czas skupiania wzroku przy wpisywaniu. Możesz ustawić czas skupiania wzroku dla liter, cyfr i symboli.
 • Ogólny czas skupiania wzroku. Ustaw czas skupiania wzroku dla klawiszy funkcyjnych, podpowiadania słów i przycisków myszy.
 • Płynne wpisywanie. Włączanie i wyłączanie płynnego wpisywania.
 • Kursor punktu patrzenia. Włącz kursor, który pokazuje, gdzie pada wzrok podczas skupiania wzroku na funkcjach sterowania wzrokiem, takich jak launchpad.

Zamiana tekstu na mowę sterowana wzrokiem pozwala na głośne odczytywanie słów

Zamiana tekstu na mowę pozwala komunikować się z rodziną i znajomymi. Aby z niej korzystać, skup wzrok na przycisku zamiany tekstu na mowę na launchpadzie. Następnie przy użyciu klawiatury wpisz zdania i wybierz przycisk odtwarzania, aby je czytać na głos.

Sterowanie wzrokiem zamianą tekstu na mowę, przyciski do wyświetlania krótkich fraz, przycisk odtwarzania, przycisk zatrzymywania i przycisk poprzedniego zdania.

W górnej części ekranu są krótkie frazy, które będą wypowiadane natychmiast po ich wybraniu. Aby zmienić te podręczne frazy, skup wzrok na przycisku edycji po lewej stronie od gotowych zdań.

Aby zmienić głos, którego system Windows używa do czytania na głos tekstu, wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Czas i język  > Mowa  i wybierz głos w menu Zamiana tekstu na mowę.

FAQ

Które urządzenia do śledzenia wzroku są obsługiwane?

Sterowanie wzrokiem obsługuje następujące urządzenia do śledzenia wzroku:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Wybrane laptopy i monitory, które obejmują integrację śledzenia wzroku

EyeTech

 • TM5 Mini

Które wersje systemu Windows działają z funkcją sterowania wzrokiem?

Sterowanie wzrokiem jest dostępne w systemie Windows 10, począwszy od aktualizacji Fall Creators Update (wersja 1709). Działają one na wszystkich komputerach z systemem Windows 10, w tym na tabletach. Sterowanie wzrokiem nie jest obsługiwane w systemie Windows 10 S. Uzyskaj więcej informacji na temat korzystania z technologii pomocniczych w systemie Windows 10 S.

Jakie języki są obsługiwane przez funkcję sterowania wzrokiem?

Sterowanie wzrokiem jest dostępne na wszystkich rynkach. Jednak klawiatura sterowania wzrokiem działa tylko w układzie Angielski USA. Ponadto część tekstu w ustawieniach sterowania wzrokiem jest tylko w języku angielskim.

Czy Microsoft gromadzi dane śledzenia wzroku?

Firma Microsoft nie zbiera, nie przechowuje ani nie udostępnia danych śledzenia wzroku.

Czy sterowanie wzrokiem działa, gdy ma się na sobie okulary lub gdy komputer stoi przy oknie?

W zależności od urządzenia do śledzenia oka funkcja sterowania wzrokiem może nie działać dobrze w miejscach silnie nasłonecznionych. Ponadto technologia śledzenia ruchu gałek ocznych działa inaczej w zależności od koloru oczu, ich wielkości i kształtu. Inne czynniki mogą także wpływać na dokładność śledzenia oka.

Aby lepiej zrozumieć ograniczenia urządzenia śledzącego ruch gałek ocznych, przeczytaj załączoną do niego dokumentację.

Aby uzyskać dodatkową pomoc na temat sterowania wzrokiem w systemie Windows, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych.