Jak zmieniać czułość myszy (DPI)?


DPI jest standardową jednostką używaną do pomiaru czułości myszy, wyrażoną w liczbie DPI (punktów na cal), które może wykryć urządzenie. Zmieniając rozdzielczość DPI, możesz błyskawicznie zwiększyć dokładność działania wskaźnika w przypadku zadań wymagających większej precyzji, takich jak celowanie w grach czy edytowanie zdjęć. Im większa liczba DPI, tym większa czułość myszy, a także prędkość wskaźnika. Niektóre modele myszy są wyposażone w przyciski dedykowane (przyciski regulacji DPI na bieżąco), które umożliwiają natychmiastowe dostosowanie czułości myszy (DPI).

Zmiana ustawień czułości myszy (DPI)

  • Jeśli mysz jest wyposażona w przyciski regulacji DPI na bieżąco, naciśnij jeden z nich, aby utworzyć nowe ustawienia dla każdego z przycisków regulacji DPI. Nowe ustawienie DPI pojawi się na chwilę na wyświetlaczu LCD myszy.
  • Jeśli mysz nie została wyposażona w przyciski regulacji DPI na bieżąco, uruchom program Centrum myszy i klawiatur firmy Microsoft, wybierz mysz, której używasz, kliknij opcję Basic settings (Ustawienia podstawowe), odnajdź sekcję Sensitivity (Czułość) i zmień wartości ustawień.