Używanie myszy Microsoft Arc Mouse lub Surface Arc Mouse

Dotyczy: Microsoft accessoriesOther Surface Devices

Myszy Microsoft Arc Mouse i Surface Arc Mouse zostały zaprojektowane tak, aby dobrze leżały w ręce i łatwo mieściły się w torbie. Te myszy są gotowe do podróży bez względu na to, gdzie je zabierasz.

Microsoft Arc Mouse

Wymagania


Aby rozpocząć konfigurowanie, musisz mieć komputer z systemem Windows 10 z obsługą technologii Bluetooth 4.0 lub nowszej. Ta mysz obsługuje funkcję szybkiego parowania w systemie Windows 10. 

Która wersja Bluetooth jest na moim komputerze?

Podłączanie myszy


Aby włączyć mysz, zegnij ją, aby uzyskała zakrzywiony kształt. Rozpłaszcz ją, aby ją wyłączyć.

Parowanie myszy za pomocą łączności Bluetooth

Włącz mysz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować ją z komputerem:   

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na spodzie myszy, aż zacznie migać kontrolka LED (około 5 sekund).
  2. Na komputerze z systemem Windows 10 wybierz pozycję Połącz, jeśli zostanie wyświetlone powiadomienie dotyczące myszy, a następnie poczekaj na jej skonfigurowanie.

    Nie widzisz powiadomienia? Wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Urządzenia  > Urządzenia Bluetooth i inne  > Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne  > Bluetooth Microsoft Arc Mouse lub Surface Arc Mouse > Gotowe.

Gdy mysz zostanie sparowana, dioda LED przestanie migać. Sygnalizator będzie się świecić aż do wyłączenia myszy. 

Nawigowanie za pomocą płytki dotykowej


Mysz rozpoznaje klikanie lub przewijanie na płytce dotykowej. Oto kilka podstawowych gestów na początek. 

Jeśli chcesz Czynność
Kliknięcie lewym przyciskiem Kliknij jednym palcem po lewej stronie płytki dotykowej. 
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Kliknij jednym palcem po prawej stronie płytki dotykowej. 
Przewijanie w górę lub w dół Przesuń jeden palec w górę lub w dół na płytce dotykowej. 
Przewijanie w lewo i w prawo  Przesuń jeden palec w lewo lub w prawo na płytce dotykowej.

Pobierz aplikację Microsoft Mouse and Keyboard Center


Aby zmienić podstawowe ustawienia myszy, wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Urządzenia  > Mysz 

Jeśli chcesz zmienić funkcje przycisku, opcje przewijania i inne, pobierz program Microsoft Mouse and Keyboard Center. Aby pobrać aplikację, zobacz Mouse and Keyboard Center — pobieranie.