Aktualizowanie dla Surface Book — powierzchni NVM Express Controller — kontrolery pamięci masowej

Dotyczy: Surface Book

Streszczenie


Ta aktualizacja zwiększa wydajność pamięci masowej.

Jak uzyskać tę aktualizację


Windows Update

Ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Znajdzie się ona w historii aktualizacji systemu Windows w następujący sposób:
Microsoft-magazyn-11.0.0.1

Wymagania wstępne


Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalowania tej aktualizacji.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania


Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji


Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach


Powierzchni NVM Express Controller — kontrolery pamięci masowej (11.0.0.1)

Powiązane artykuły


Więcej informacji na temat terminologii stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.