Aktualizacja zasad cyklu życia kanału półrocznej obsługi klienta systemu Windows 10 oraz systemu Windows Server (1 lutego 2018)


Powrót do strony głównej dotyczącej cyklu życia

Opublikowano: 1 lutego 2018

Od wprowadzenia Nowoczesnych zasad cyklu życia w sierpniu 2016 r. coraz więcej produktów jest udostępnianych w tym modelu pomocy technicznej i serwisowania, aby zapewnić klientom dostęp do najaktualniejszych wersji wszystkich funkcji.

Dziś objaśniamy, w jaki sposób działają kanały półrocznej obsługi systemów Windows 10 i Windows Server. Obejmując te kanały Nowoczesnymi zasadami cyklu życia, możemy dokładniej odzwierciedlić realizowany już dziś sposób obsługi i aktualizacji systemów Windows 10 i Windows Server w kanale półrocznym w postaci udostępnianych dwa razy do roku aktualizacji funkcji i comiesięcznych aktualizacji dotyczących jakości.

Będziemy nadal zapewniać pomoc techniczną w co najmniej jednym kanale wersji klienckiej systemu Windows 10 aż do określonej wcześniej daty 14 października 2015. Każdy kanał półrocznej obsługi będzie dalej obsługiwany przez 18 miesięcy zgodnie z ogłoszeniem z kwietnia ubiegłego roku. Poszczególne kanały półrocznej obsługi systemów Windows 10 i Windows Server będziemy umieszczali w naszej witrynie internetowej dotyczącej zasad cyklu życia firmy Microsoft, dzięki czemu będzie można łatwo sprawdzić, które wersje są aktualnie wspierane.

Zgodnie z Stałymi zasady cyklu życia — wsparcie techniczne i serwisowanie obsługiwanych kanałów obejmuje pomoc w razie incydentów (np. bezpłatna, płatna, płatna wg stawki godzinowej oraz pomoc w ramach gwarancji), wsparcie dotyczące aktualizacji zabezpieczeń oraz możliwość zażądania aktualizacji niezwiązanych z bezpieczeństwem.

Kanały obsługi długoterminowej systemów Windows 10 i Windows Server 2016 są nadal objęte Stałymi zasadami cyklu życia.

Dowiedz się więcej na temat modelu pomocy technicznej i serwisowania systemu Windows jako usługi (WaaS).

Informacje podane na tej stronie podlegają Zrzeczeniu odpowiedzialności i powiadomieniu o zmianach dotyczących zasad firmy Microsoft. Odwiedzaj tę witrynę co jakiś czas w celu przejrzenia wszelkich tego typu zmian.