Using the Backslash ("\") Character in NMAKE

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Summary

In NMAKE, the backslash "\" character has two different meanings depending on the context in which it is used. It can be used as a line- continuation character or as a path specifier.

More Information

The backslash is used primarily as a line-continuation character. For example, if a dependency line in your makefile extends to more than one line, use the backslash to continue it to the next line. You can place a space prior to the backslash or append it directly to the last dependent file, as the following examples demonstrate:


TARGET1: obj1 obj2 obj3 obj4 obj5 \

obj6 obj7


TARGET2: obj1 obj2 obj3 obj4 obj5\
obj6 obj7


NMAKE also uses the backslash as a path specifier. When a backslash is the last character on a line and is used as a path specifier, place a caret "^" character before the backslash to override its default use as a line-continuation character.


The following macro definition demonstrates using the backslash as a path specifier.
exe_dir = c:\bin^\ 
In the following case, NMAKE interprets the trailing backslash as a line-continuation character which is contrary to the meaning the context requires:
exe_dir = c:\bin\ 
In a macro, specifying two backslashes in succession ("\\") nullifies its use as a line-continuation character. However, when NMAKE expands the macro, both backslash characters appear and an incorrect path results.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 43064 — ostatni przegląd: 01.12.2003 — zmiana: 1

Opinia