Produkty, dla których wsparcie techniczne zakończy się w 2019 r.


Powrót do strony głównej dotyczącej cyklu życia

Aktualizacja: 28 czerwca 2018 r.

Poniższa lista reprezentuje niektóre produkty, dla których wsparcie zakończy się w przyszłym roku. Aby uzyskać pełną listę produktów firmy Microsoft i harmonogramy zasad dotyczących ich cyklu życia, przeszukaj bazę danych cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft dotyczącej produktów.

Jeśli masz pytania dotyczące pomocy technicznej dla danego produktu, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft.

Produkty objęte zasadami nowoczesnymi, którym zbliża się koniec wsparcia technicznego: Następujące produkty podlegające zasadom nowoczesnym mają zapowiedziany koniec świadczenia pomocny technicznej w 2019 r. Nie pojawią się żadne nowe aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje asystowanej pomocy technicznej ani aktualizacje zawartości technicznej online.

Produkty, którym zbliża się koniec wsparcia technicznego (zasady nowoczesne)

Koniec wsparcia technicznego

Windows 10 w wersji 1709 (Enterprise, Education, Pro, Pro for Workstation, Home, IoT Ent/Core)
Windows Server, wersja 1709 (Datacenter, Standard)

9 kwietnia 2019 r.

Windows 10 Mobile Enterprise, wydanie z kwietnia 2017
Windows 10 Mobile, wydanie z kwietnia 2017

11 czerwca 2019 r.

Windows 10 w wersji 1803 (Enterprise, Education, Pro, Pro for Workstation, Home, IoT Ent/Core)
Windows Server, wersja 1803 (Datacenter, Standard)

12 listopada 2019 r.

Windows 10 Mobile Enterprise, wydanie z października 2017
Windows 10 Mobile, wydanie z października 2017

10 grudnia 2019 r.

 

Produkty objęte zasadami stałymi, którym zbliża się koniec wsparcia technicznego: Następujące produkty podlegające zasadom stałym mają zapowiedziany koniec świadczenia pomocny technicznej w 2019 r. Nie pojawią się żadne nowe aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje asystowanej pomocy technicznej ani aktualizacje zawartości technicznej online.

Produkty, którym zbliża się koniec wsparcia technicznego (zasady stałe)

Koniec wsparcia technicznego

Microsoft Application Virtualization for Terminal Services 4.5
Microsoft Application Virtualization for Windows Desktops 4.5
Microsoft Application Virtualization Hosting 4.5 for Desktops
Microsoft Customer Care Framework 2009
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 6.5
Microsoft Office Accounting 2009
Microsoft Sync Framework
Windows Embedded Standard 2009
Microsoft Dynamics C5 2012

8 stycznia 2019 r.

FAST ImPulse 5.2

6 lutego 2019 r.

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Windows Embedded POSReady 2009

9 kwietnia 2019 r.

Windows 10 Mobile Enterprise, wydanie z kwietnia 2017
Windows 10 Mobile, wydanie z kwietnia 2017

11 czerwca 2019 r.

BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0 Developer Edition
Microsoft Commerce Server 2009 Enterprise
Microsoft Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Microsoft Commerce Server 2009 R2 Standard
Microsoft Commerce Server 2009 Standard
Microsoft Dynamics POS 2009
Microsoft Forecaster 7.0
Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
Microsoft Host Integration Server 2009
Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2008
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3
Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
Microsoft System Center Operations Manager 2007
StorSimple z serii 5000/7000
Windows Embedded 8.1 Handheld

9 lipca 2019 r.

Usługa firmy Microsoft programowych obiektów docelowych iSCSI 3.3

8 października 2019 r.

Windows 10 Mobile Enterprise, wydanie z października 2017
Windows 10 Mobile, wydanie z października 2017

10 grudnia 2019 r.

Koniec wsparcia technicznego dodatków Service Pack: następujące dodatki service pack stracą wsparcie techniczne w 2019 r. Aby zachować dostęp do pomocy techniczne, należy przejść na najnowsze wersje dodatków service pack. Pierwsze wersje (RTM) produktu są uznawane za dodatek Service Pack 0. Po wydaniu nowego dodatku service pack klient jest objęty okresem 12 do 24 miesięcy pomocy technicznej, w trakcie którego powinien przejść na najnowszą wersję dodatku service pack. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Zasady dotyczące dodatków Service Pack.

Dodatki Service Pack, dla których wsparcie zostanie zakończone

Koniec wsparcia technicznego

Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016
Visual Studio Team Foundation 2017 z dodatkiem Service Pack 0 (wersja RTM)

8 stycznia 2019 r.

SQL Server 2016 z dodatkiem Service Pack 1

9 lipca 2019 r.

 

Produkty przechodzące z fazy wsparcia podstawowego do fazy wsparcia dodatkowego: Poniższe produkty przejdą z fazy wsparcia podstawowego do fazy wsparcia dodatkowego w ciągu następnego roku. Wsparcie dodatkowe trwa minimum 5 lat oraz obejmuje bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń, a także płatne aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami i pomoc techniczną. Ponadto firma Microsoft nie zaakceptuje próśb o zmiany projektu lub wprowadzenie nowych funkcji podczas trwania fazy wsparcia dodatkowego.

Produkty przechodzące ze wsparcia podstawowego na dodatkowe

Data wejścia w życie

Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Host Integration Server 2013

8 stycznia 2019 r.

Microsoft Deployment Agent 2013
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 8.1
Microsoft User Experience Virtualization 2.0
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Release Management Server dla Team Foundation Server 2013
Agent testowy
Test Controller
Visual Studio 2013

9 kwietnia 2019 r.

Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Microsoft SQL Server 2014

9 lipca 2019 r.

Informacje podane na tej stronie podlegają Zrzeczeniu odpowiedzialności i powiadomieniu o zmianach dotyczących zasad firmy Microsoft. Odwiedzaj tę witrynę co jakiś czas w celu przejrzenia wszelkich tego typu zmian.