Produkty, dla których wsparcie techniczne zakończy się w 2019 r.

Dotyczy: Lifecycle

Back to the Microsoft Lifecycle Policy home page

Zaktualizowano: październik 2019 r.

Na poniższej liście podano produkty, w przypadku których wsparcie techniczne zakończy się w 2019 r. lub które zostaną w tym roku wycofane. Wycofanie produktu lub zakończenie jego wsparcia technicznego oznacza brak nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami, bezpłatnych lub płatnych opcji asystowanej pomocy technicznej i aktualizacji zawartości technicznej w Internecie.

Aby uzyskać pełną listę produktów firmy Microsoft i harmonogramy zasad dotyczących ich cyklów życia, w tym opcje migracji, przeszukaj bazę danych cyklów życia produktów Microsoft.

Jeśli masz pytania dotyczące pomocy technicznej dla danego produktu, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft.

Produkty podlegające nowoczesnym zasadom: następujące produkty podlegające nowoczesnym zasadom zostaną wycofane w 2019 r.

Produkt (nowoczesne zasady)

Wycofanie 

Windows 10, wersja 1709 (Home, Pro, Pro for Workstation, IoT Core)
Windows Server, wersja 1709 (Datacenter Core, Standard Core)

9 kwietnia 2019 r.

System Center, wersja 1801 (wszystkie wersje) 8 sierpnia 2019 r.
Harmonogram Azure 30 września 2019 r.
Windows 10, wersja 1703 (Enterprise, Education, IoT Enterprise) 8 października 2019 r.

Windows 10, wersja 1803 (Home, Pro, Pro for Workstation, IoT Core)
Windows Server, wersja 1803 (Datacenter Core, Standard Core)

12 listopada 2019 r.

HockyApp 16 listopada 2019 r.

Windows 10 Mobile Enterprise, wydanie z października 2017
Windows 10 Mobile, wydanie z października 2017

10 grudnia 2019 r.

 

Produkty objęte zasadami stałymi: następujące produkty podlegające zasadom stałym osiągną koniec wsparcia technicznego w 2019 r. 

Produkt (zasady stałe)

Koniec wsparcia technicznego 

Microsoft Application Virtualization for Terminal Services 4.5
Microsoft Application Virtualization for Windows Desktops 4.5
Microsoft Application Virtualization Hosting 4.5 for Desktops
Microsoft Customer Care Framework 2009
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 6.5
Microsoft Office Accounting 2009
Microsoft Sync Framework
Windows Embedded Standard 2009
Microsoft Dynamics C5 2012

8 stycznia 2019 r.

FAST ImPulse 5.2

6 lutego 2019 r.

System Center Virtual Machine Manager 2008
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Windows Embedded POSReady 2009

9 kwietnia 2019 r.

Windows 10 Mobile Enterprise, wydanie z kwietnia 2017
Windows 10 Mobile, wydanie z kwietnia 2017

11 czerwca 2019 r.

BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
BizTalk Adapters for Host Systems 2.0 Developer Edition
Commerce Server 2009 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Standard
Commerce Server 2009 Standard
Dynamics POS 2009
Microsoft Forecaster 7.0
Forefront Endpoint Protection 2010
Host Integration Server 2009
SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2008
System Center Configuration Manager 2007 R2
System Center Configuration Manager 2007 R3
System Center Configuration Manager 2007
System Center Operations Manager 2007 R2
System Center Operations Manager 2007
StorSimple z serii 5000/7000
Windows Embedded 8.1 Handheld

9 lipca 2019 r.

FSLogix 1 września 2019 r.

Usługa firmy Microsoft programowych obiektów docelowych iSCSI 3.3

8 października 2019 r.

Windows 10 Mobile Enterprise, wydanie z października 2017
Windows 10 Mobile, wydanie z października 2017

10 grudnia 2019 r.

dodatki Service Pack: wsparcie dotyczące poniższych dodatków Service Pack zostanie zakończone w 2019 r. Aby zachować dostęp do pomocy technicznej, należy przejść na najnowsze wersje dodatków Service Pack. Pierwsze wersje (RTM) produktu są uznawane za dodatek Service Pack 0. Po wydaniu nowego dodatku Service Pack klient jest objęty okresem 12 do 24 miesięcy pomocy technicznej, w trakcie którego powinien przejść na najnowszą wersję dodatku Service Pack. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Zasady dotyczące dodatków Service Pack.

Dodatek Service Pack

Koniec wsparcia technicznego

Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016
Visual Studio Team Foundation 2017 z dodatkiem Service Pack 0 (wersja RTM)

8 stycznia 2019 r.

SQL Server 2016 z dodatkiem Service Pack 1

9 lipca 2019 r.

 

Produkty przechodzące do fazy wsparcia dodatkowego: Poniższe produkty przejdą z fazy wsparcia podstawowego do fazy wsparcia dodatkowego w roku 2019. Wsparcie dodatkowe trwa minimum 5 lat oraz obejmuje bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń, a także płatne aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami i pomoc techniczną. Ponadto firma Microsoft nie zaakceptuje próśb o zmiany projektu lub wprowadzenie nowych funkcji podczas trwania fazy wsparcia dodatkowego.

Produkt

Koniec wsparcia podstawowego 

Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Host Integration Server 2013

8 stycznia 2019 r.

Microsoft Deployment Agent 2013
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 8.1
Microsoft User Experience Virtualization 2.0
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Release Management Server dla Team Foundation Server 2013
Agent testowy
Test Controller
Visual Studio 2013

9 kwietnia 2019 r.

Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Microsoft SQL Server 2014

9 lipca 2019 r.

SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse 8 października 2019 r.

 

Rejestr zmian

Zmiany z września 2019 r.
USUNIĘTO: Usługi programu Visio w usłudze SharePoint Online (przedłużenie wsparcia technicznego z 30 września 2019 r. do 30 września 2020 r.)
DODANO: Zakończenie wsparcia technicznego produktu FSLogix 1 września 2019 r. (produkt przejęty)
DODANO: SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (przedłużenie wsparcia technicznego z 9 października 2018 r. do 8 października 2019 r.)

 

 
The information on this page is subject to the Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Return to this site periodically to review any such changes.