24 lipca 2018 r. — KB4340917 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.191)

Dotyczy: Windows 10, version 1803

Ulepszenia i poprawki


Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenia w ramach domen Active Directory i Hybrid AADJ++ nieoczekiwanie wyrejestrowują się z Microsoft Intune lub usługi MDM innej firmy po zainstalowaniu aktualizacji pakietu inicjowania obsługi (PPKG). Ten problem występuje na urządzeniach, które podlegają zasadom grupy „Automatyczna rejestracja w usłudze MDM za pomocą tokenu usługi AAD”. Jeśli użytkownik uruchomił skrypt „Disable-AutoEnrollMDMCSE. PS1” jako obejście tego problemu, uruchom „Enable-AutoEnrollMDMCSE. PS1” z poziomu okna PowerShell w trybie administratora po zainstalowaniu tej aktualizacji.

 • Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej. 
 • Zwiększa zdolność rodziny funkcji Ctype uniwersalnego środowiska CRT do obsługi zdarzeń EOF jako prawidłowych danych wejściowych. 
 • Rozwiązuje problem z rejestracją w usłudze „Push to Install”.
 • Rozwiązuje problem z profilem użytkownika mobilnego, gdzie foldery Appdata\Local i AppData\Locallow są nieprawidłowo zsychnronizowane w obszarze logowania i wylogowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4340390
 • Rozwiązuje problemy związane z urządzeniami zewnętrznymi, które korzystają z parametrów jakości usług (QoS) w przypadku połączeń Bluetooth. 
 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że użycie pamięci przez program SQL Server zwiększa się wraz z upływem czasu podczas szyfrowania danych przy użyciu klucza symetrycznego z certyfikatem. Następnie możesz wykonać kwerendy, które otwierają i zamykają klucz symetryczny w rekursywnej pętli. 
 • Rozwiązuje problem, w którym użycie nieprawidłowego hasła w środowisku PEAP sieci bezprzewodowej z włączoną funkcją SSO przesyła dwa żądania uwierzytelnienia z nieprawidłowym hasłem. Zbyt wiele żądań uwierzytelnienia może spowodować przedwczesną blokadę kont w środowiskach z niskimi progami blokady konta. Aby włączyć zmiany, dodaj nowy klucz rejestru DisableAuthRetry (Dword) na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 używając regedit i ustaw go na 1. 
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia drukowanie czcionki OpenType w aplikacji Win32. 
 • Rozwiązuje problem dotyczący ograniczania szybkości odpowiedzi DNS, który powoduje przeciek pamięci przy włączonym trybie LogOnly. 
 • Rozwiązuje problem w sesji RemoteApp mogący powodować wyświetlanie się czarnego ekranu po zmaksymalizowaniu widoku okna aplikacji na drugim monitorze.
 • Rozwiązuje problem w edytorze IME powodujący nieoczekiwaną finalizację ciągów podczas wprowadzania tekstu japońskiego w różnych aplikacjach, np. w Microsoft Outlook.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją


Objaw Obejście

Po zainstalowaniu jednej z aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework z lipca 2018 r nie można załadować składnika COM i wyświetlany jest komunikat „Odmowa dostępu”, „Klasa niezarejestrowana” lub „Z nieznanych powodów wystąpił błąd wewnętrzny”. Najczęstszy podpis błędu jest następujący:

Typ wyjątku: System.UnauthorizedAccessException

Komunikat: odmowa dostępu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4343909.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji system Windows przestaje rozpoznawać certyfikat wymiany informacji osobistych (PFX), który jest używany do uwierzytelniania połączenia z siecią Wi-Fi lub VPN. W związku z tym usługa Microsoft Intune potrzebuje bardzo dużo czasu na dostarczenie profili użytkowników, ponieważ nie rozpoznaje, że wymagany certyfikat znajduje się na urządzeniu. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4464218.

 

Jak uzyskać tę aktualizację


Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4340917.