Konfigurowanie myszy Surface Mobile Mouse lub Microsoft Modern Mobile Mouse

Dotyczy: Surface DevicesSurface

Mysz Surface Mobile Mouse oraz Microsoft Modern Mouse Mobile są przeznaczone do pracy w dowolnym miejscu.

Surface Mobile Mouse

 

Wymagania


Aby rozpocząć konfigurowanie, musisz mieć komputer z systemem Windows 10 z obsługą technologii Bluetooth 4.0 lub nowszej. Ta mysz obsługuje funkcję szybkiego parowania w systemie Windows 10.

Która wersja Bluetooth jest na moim urządzeniu? 

Podłączanie myszy


Twoja mysz ma wspólny przycisk zasilania i parowania przez Bluetooth, umieszczony na spodzie. Naciśnij ten przycisk raz, aby włączyć lub wyłączyć mysz. W przypadku parowania przez Bluetooth naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przełączyć mysz w tryb odnajdywania.

Parowanie myszy za pomocą łączności Bluetooth

Włącz mysz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować ją z komputerem: 

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się na spodzie myszy, aż zacznie migać kontrolka LED (około 5 sekund).
  2. Na komputerze z systemem Windows 10 wybierz pozycję Połącz, jeśli zostanie wyświetlone powiadomienie dotyczące myszy, a następnie poczekaj na jej skonfigurowanie.

    Nie widzisz powiadomienia? Wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Urządzenia  > Urządzenia Bluetooth i inne  > Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne  > Bluetooth Microsoft Modern Mobile Mouse lub Surface Mobile Mouse.

Gdy mysz zostanie sparowana, dioda LED przestanie migać. Sygnalizator będzie się świecić aż do wyłączenia myszy.

Pobieranie aplikacji Microsoft Mouse and Keyboard Center


Aby zmienić podstawowe ustawienia myszy, wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Urządzenia  > Mysz 

Jeśli chcesz zmienić funkcje przycisku, opcje przewijania i inne, pobierz program Microsoft Mouse and Keyboard Center. Aby pobrać aplikację, zobacz Mouse and Keyboard Center — pobieranie