Zakończenie wsparcia dla systemów Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Dotyczy: Windows Server 2008 R2Windows Server 2008

Podsumowanie


Systemy Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 zbliżają się do końca okresu wsparcia. Oznacza to, że od dat podanych w poniższej tabeli nie będzie żadnych dodatkowych:

  • Darmowych lokalnych aktualizacji bezpieczeństwa

  • Aktualizacji niezwiązanych z bezpieczeństwem

  • Bezpłatnych opcji wsparcia technicznego

  • Aktualizacji zawartości technicznej online

Klienci, którzy używają produktów systemu Windows Server 2008 lub systemów Windows Server 2008 R2, powinni migrować do platformy Microsoft Azure, aby wykorzystać 3 dodatkowe lata Krytycznych i Ważnych aktualizacji zabezpieczeń bez dodatkowych opłat i dokonać modernizacji w odpowiednim czasie. W przypadku środowisk innych niż Azure zalecamy klientom aktualizację do najnowszej wersji przed upływem terminu. Klienci, którzy nie mogą dotrzymać terminu zakończenia wsparcia technicznego, mogą zakupić Przedłużone Aktualizacje Zabezpieczeń, aby utrzymać ochronę pracy serwerów do czasu ich uaktualnienia (obowiązują pewne ograniczenia).

Więcej informacji


Następujące produkty z systemem Windows Server 2008 i 2008 R2 zbliżają się do końca wsparcia technicznego:

Produkt

Koniec rozszerzonej pomocy technicznej

Windows Server 2008 Datacenter

14.01.2020

Windows Server 2008 Datacenter bez funkcji Hyper-V

14.01.2020

Windows Server 2008 Enterprise

14.01.2020

Windows Server 2008 Enterprise bez funkcji Hyper-V

14.01.2020

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

14.01.2020

System Windows Server 2008 Foundation

14.01.2020

Windows Server 2008 R2 Datacenter

14.01.2020

Windows Server 2008 R2 Enterprise

14.01.2020

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

14.01.2020

Windows Server 2008 R2 Standard

14.01.2020

Windows Server 2008 Standard

14.01.2020

Windows Server 2008 Standard bez funkcji Hyper-V

14.01.2020

Firma Microsoft zaleca przejście do usługi Azure lub na aktualne wersje produktów przed datami zakończenia pomocy technicznej. Pozwala to skorzystać z najnowszych innowacji produktowych oraz daje pewność nieprzerwanego otrzymywania pomocy technicznej od firmy Microsoft.

Uwaga Następujące produkty serwerowe NIE kwalifikują się do rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń:

Produkt

Koniec rozszerzonej pomocy technicznej

System Microsoft Hyper-V Server 2008

14.01.2020

System Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

14.01.2020

Windows HPC Server 2008

14.04.2020

Windows HPC Server 2008 R2

14.04.2020

Windows Server HPC 2008 bez funkcji Hyper-V

14.04.2020

Windows Server Update Services 3.0

14.07.2009

Windows Server Update Services 3.0 SP1

12.10.2010

Windows Server Update Services 3.0 SP2

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Basic

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Basic 32-bit

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Basic Embedded

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Basic Embedded 32-bit

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Enterprise

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Enterprise Embedded

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 R2

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Standard

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Standard Embedded

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Workgroup

14.01.2020

Windows Storage Server 2008 Workgroup Embedded

14.01.2020