11 września 2018 r. — KB4457142 (kompilacja systemu operacyjnego 16299.665)

Dotyczy: Windows 10, version 1709

Ulepszenia i poprawki


Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer, aparatu obsługi skryptów firmy Microsoft, składnika Microsoft Graphics, nośników systemu Windows, powłoki systemu Windows, kryptografii systemu Windows, wirtualizacji w systemie Windows i jądra systemu Windows, funkcji sieci w centrach danych w systemie Windows, funkcji Windows Hyper-V, Windows Linux, jądra systemu Windows, aparatu bazy danych Microsoft JET, Windows MSXML oraz Windows Server.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją


Objaw Obejście
Po zainstalowaniu tej aktualizacji niektórzy użytkownicy korzystający z sieci VPN chronionych protokołem IKEv2 mogą stracić możliwość ustanawiania połączeń przez VPN. Niepowodzeniu towarzyszy komunikat o błędzie „Błąd dostępu zdalnego 809”. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4464217.
Po zainstalowaniu tej aktualizacji system Windows przestaje rozpoznawać certyfikat wymiany informacji osobistych (PFX), który jest używany do uwierzytelniania połączenia z siecią Wi-Fi lub VPN. W związku z tym usługa Microsoft Intune potrzebuje bardzo dużo czasu na dostarczenie profili użytkowników, ponieważ nie rozpoznaje, że wymagany certyfikat znajduje się na urządzeniu. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4464217.
Wszystkie maszyny wirtualne gości wyposażone w karty sieciowe z funkcją równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) i nadające w trybie emisji pojedynczej nie odpowiadają na żądania NLB, gdy zostaną ponownie uruchomione. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4457136.

Po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji .NET Framework z 11 września 2018 r., wystąpienia SqlConnection mogą zwracać wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 wyjątki wystąpień SqlConnection w .NET 4.6 i późniejszych wersjach po aktualizacjach NET Framework z sierpnia i września 2018 r

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480967.

 

Jak uzyskać tę aktualizację


Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4457142