Zainstalowana wersja bazy danych lokalnych XDS nie pasuje do oczekiwanej wersji w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Zostały zastosowane aktualizacje dla programu Skype Business Server 2015. Podczas wykonywania apletu polecenia Test-CsDatabase do przetestowania konfiguracji programu Skype Business Server baz danych, można zauważyć, że wartość InstalledVersion bazy danych lokalnego XDS (Master) nie odpowiada wartości ExpectedVersion .

Na przykład można uruchomić następujące polecenie:

Test-CsDatabase -LocalService

W tym przykładzie sprawdza baz danych, które są zainstalowane na komputerze lokalnym.

Test-CsDatabase -LocalService

Można zobaczyć, że lokalne XDS InstalledVersion i ExpectedVersion wartości są różne. Można oczekiwać, że wartości te są takie same po zakończeniu instalacji.

Obejście


Aby obejść ten problem, zainstaluj lipca 2019 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.559 dla programu Skype Business Server 2015 r. podstawowe składniki.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, wartość ExpectedVersion jest wyświetlany jako puste. Jest zachowaniem oczekiwanym.

display after update