Informacje prawne

Dotyczy: Surface LaptopSurface ProSurface Book Więcej

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku z maszynami, sprzętem medycznym ani do zastosowań przemysłowych. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały jawnie zatwierdzone przez firmę Microsoft, mogą spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Ten produkt jest przeznaczony do użytku ze sprzętem informatycznym wymienionym na liście NRTL (UL, CSA, ETL itp.) i/lub zgodnym ze standardem IEC/EN 60950-1 bądź IEC/EN 62368-1 (z oznaczeniem CE). Produkt nie zawiera części podlegających naprawie. To urządzenie jest klasyfikowane jako produkt komercyjny do użytku w temperaturze od 32ºF (+ 0ºC) do + 95ºF (+ 35ºC).

Utylizacja zużytych akumulatorów, baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash.

Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego bateriach albo na opakowaniu oznacza, że produktu oraz wszelkich zawartych w nim baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt lub baterię należy zanieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Osobne zbieranie i recykling pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych i zapobiega występowaniu negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska, ponieważ sprzęt elektroniczny i baterie mogą zawierać substancje niebezpieczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrzucania baterii i sprzętu elektronicznego oraz odpadów elektronicznych, skontaktuj się z gminą, firmą obsługującą wywóz nieczystości lub sklepem, w którym został kupiony produkt. Dodatkowe informacje na temat utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) oraz baterii można uzyskać, pisząc na adres weee@microsoft.com. Produkty, które można ładować, zawierają baterię litowo-jonową.

Dotyczy klientów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Modele: 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832

Informacje kontaktowe: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Adres e-mail: regcomp@microsoft.com

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodny z częścią 15 reguł Federalnej Komisji Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych oraz zwolnionymi z licencji standardami RSS kanadyjskiej agencji Innovation, Science and Economic Development (ISED). Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały jawnie zatwierdzone przez firmę Microsoft, mogą spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Przepisy dotyczące zakłóceń fal radiowych i telewizyjnych

Sprzęt firmy Microsoft może emitować radiowe. Jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji drukowanej i/lub plikach pomocy na ekranie, urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia pracy innych urządzeń radiokomunikacyjnych (np. radia AM/FM, telewizja, elektroniczne nianie, telefony bezprzewodowe itd.) Nie ma jednak żadnej gwarancji, że zakłócenia fal radiowych nie powstaną w danej instalacji. Aby określić, czy urządzenie powoduje zakłócenia pracy innych urządzeń radiokomunikacyjnych, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Jeśli zakłócenia znikną, oznacza to, że prawdopodobnie były wywołane przez urządzenie. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia, spróbuj wykonać następujące kroki w celu jego zniwelowania:

  • Przenieś anteny inne urządzenia komunikacji radiowej (na przykład radio AM/FM, telewizor, elektroniczną nianię, telefon bezprzewodowy) na taką odległość, aż zakłócenia znikną.
  • Przenieś urządzenie dalej od radia lub telewizora, albo umieść z drugiej strony radia lub telewizora.
  • Podłącz urządzenie do innego źródła zasilania, tak aby urządzenie i radio lub telewizor były podłączone do innych obwodów kontrolowanych przez inne bezpieczniki i wyłączniki obwodu.
  • W razie potrzeby poproś o poradę sprzedawcę urządzenia lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. Aby uzyskać więcej informacji o problemach z zakłóceniami, przejdź do witryny Federalnej Komisji Łączności: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Można także zatelefonować pod numer 1-888-CALL FCC i poprosić o zestawienia dotyczące zakłóceń.

Ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach w celu zmniejszenia wszelkich potencjalnych szkodliwych zakłóceń w zakresie częstotliwości od 5,15 do 5,25 GHz.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały jawnie zatwierdzone przez firmę Microsoft, mogą spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Narażenia na działanie fal radiowych

To urządzenie zawiera nadajniki radiowe i zostało zaprojektowane, wyprodukowane oraz przetestowane pod kątem zgodności z wytycznymi Federalnej Komisji Łączności, kanadyjskiej agencji Innovation, Science and Economic Development oraz UE w zakresie ekspozycji na działanie fal radiowych i współczynnika SAR.

Model 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832: Aby zapewnić, że poziom narażenia na energię fal radiowych generowanych przez nadajniki radiowe nie przekracza limitów narażenia określonych w tych wytycznych, trzymaj urządzenie w taki sposób, aby wyświetlacz nie miał bezpośredniego kontaktu z Twoim ciałem, tzn. nie kładź urządzenia skierowanego ekranem w dół na kolanach ani tułowiu.

Model 1707: To urządzenie powinno być montowane i użytkowane w taki sposób, aby radiator znajdował się co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Informacje dotyczące współczynnika SAR produktu są dostępne pod adresem sar.microsoft.com. Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa używania fal radiowych można znaleźć, korzystając z poniższych linków:

Witryna internetowa Federalnej Komisji Łączności pod adresem https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
Witryna internetowa agencji ISED pod adresem https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Użytkowanie tego urządzenia w paśmie częstotliwości 5150–5250 MHz jest dozwolone tylko w pomieszczeniach. Ma to na celu ograniczenie zakłóceń w działaniu korzystających z tych samych kanałów mobilnych systemów satelitarnych. Informujemy użytkowników, że radary o dużej mocy są traktowane jako użytkownicy podstawowi (tj, użytkownicy priorytetowi) pasm 5250–5350 MHz i 5650–5850 MHz i że te radary mogą powodować zakłócenia działania urządzeń LE‑LAN i/lub ich uszkodzenie.