Jak zamknąć okienko wyskakujące, jeśli Microsoft Edge nie odpowiada

Dotyczy: Microsoft Edge

 • Niechciane okienka wyskakujące mogą być trudne do zamknięcia i mogą nawet doprowadzić do tego, że przeglądarka przestaje odpowiadać. Jeśli masz trwałe okienko wyskakujące, które stwarza problemy, wykonaj czynności opisane poniżej, aby zamknąć okienko za pomocą Menedżera zadań:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Start  i wybierz opcję Menedżer zadań.
  • Wybierz Microsoft Edge, a następnie Zakończ zadanie.
  • Upewnij się, przeglądarka została zamknięta, a następnie wyłącz Menedżera zadań.
  • Gdy przeglądarka się zamknie, otwórz ją ponownie, tak jak to normalnie robisz.
 • Jeśli podejrzewasz, że za pojawienie się wyskakującego okienka może odpowiadać złośliwe oprogramowanie lub oszustwo związane z obsługą techniczną, zeskanuj swoje urządzenie przy użyciu funkcji Windows Defender Security. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wspomaganie ochrony komputera za pomocą programu Windows Defender Offline. Możesz również pomóc Microsoft w walce z cyberprzestępcami, zgłaszając oszustwo związane z obsługą techniczną.
 • Aby uzyskać dodatkową pomoc na temat rozwiązywania problemów z programem Microsoft Edge, w tym instrukcje naprawy i resetowania, zobacz temat Co zrobić, gdy program Microsoft Edge nie działa.