Produkty, dla których wsparcie kończy się w roku 2020

Dotyczy: Lifecycle

Back to the Microsoft Lifecycle Policy home page

Zaktualizowano: PaŸdziernik 2019

Poniższa lista przedstawia produkty wycofywane lub osiągające koniec wsparcia w 2020 roku. Po wycofaniu produktu lub zakończeniu wsparcia nie będzie żadnych nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niedotyczących zabezpieczeń, bezpłatnych ani płatnych opcji asystowanej pomocy technicznej, ani aktualizacji zawartości technicznej online. 

Aby uzyskać wyczerpującą listę produktów firmy Microsoft i oś czasu ich zasad cyklu życia, w tym opcje migracji, należy przeszukać Bazę danych cyklu życia produktów firmy Microsoft.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pomocy technicznej dla produktu, skontaktuj się z przedstawicielem klienta firmy Microsoft. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft.

Produkty regulowane przez Nowoczesne zasady: Następujące produkty, regulowane przez Nowoczesne zasady, zostaną wycofane w 2020 roku.

Produkty (Nowoczesne zasady) Wycofanie 

System Center Data Protection Manager, wersja 1807
Program System Center Operations Manager, wersja 1807

System Center Orchestrator, wersja 1807

System Center Service Manager, wersja 1807

System Center Virtual Machine Manager, wersja 1807

24 stycznia 2020

Azure Container Service
Windows Analytics

31 stycznia 2020

Windows 10, wersja 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise)
Windows 10, wersja 1809 (Home, Pro, Pro for Workstation, IoT Core)

Windows Server w wersji 1809 (Datacenter Core, Standard Core)

14 kwietnia 2020

Usługi programu Visio w programie SharePoint Online 30 września 2020

Windows 10, wersja 1803 (Enterprise, Education, IoT Enterprise)

10 listopada 2020

Windows 10, wersja 1903 (Enterprise, Home, Pro, Pro for Workstations, IoT Enterprise)
Windows Server, wersja 1903 (Datacenter, Standard, IoT Enterprise)

8 grudnia 2020 r.

InMage/ASR Scout

31 grudnia 2020

 

Produkty regulowane Zasadami stałymi: Następujące produkty, regulowane przez Zasady stałe, osiągną koniec wsparcia w roku 2020. 

Produkt (Zasady stałe) Koniec pomocy technicznej 

Dynamics NAV 2009 R2
Expression Blend 3
Expression Design 3
Expression Encoder 3
Microsoft Expression Studio 3
Expression Web 3
Hyper-V Server 2008
Hyper-V Server 2008 R2
Windows 7
Windows Embedded Handheld 6.5
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008
Windows Server Update Services 3.0
Windows Storage Server 2008 (wszystkie edycje)

14 stycznia 2020

Internet Explorer 10 31 stycznia 2020

Forefront Unified Access Gateway 2010
Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise

Microsoft HPC Pack 2008 R2
Microsoft HPC Pack 2008
Windows Identity Foundation

14 kwietnia 2020

Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services
Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops
Microsoft Application Virtualization 4.6 Sequencer
Microsoft Application Virtualization Hosting 4.6 for Windows Desktops
Visual Studio Team Foundation Server 2010
Visual Studio 2010 (wszystkie edycje)
Windows MultiPoint Server 2010
Windows MultiPoint Server 2010 Academic

14 lipca 2020

Internet Information Services Smooth Streaming Client 1.0
Expression Encoder 4

Expression Web 4

Microsoft Report Viewer Redistributable 2010

System Center Service Manager 2010

Visual C# 2010 Express

Visual C++ 2010 Express

Visual Web Developer 2010 Express

Usługi Windows Communication Foundation RIA

8 września 2020

Access Services in Microsoft SharePoint Server 2010
Usługi programu Excel w programie Microsoft SharePoint Server 2010
Access 2010
Dynamics GP 2010
Excel 2010
Excel Home and Student 2010
Microsoft Excel Mobile 2010
Microsoft Expression Studio 4
FAST Search Server 2010 for Internal Applications
FAST Search Server 2010 for Internet Sites
FAST Search Server 2010 for SharePoint
FAST Search Server 2010 for SharePoint Internet Sites
Groove Server 2010

InfoPath 2010
Office 2010 (wszystkie edycje)
OneNote 2010
OneNote Home and Student 2010
Outlook 2010
Outlook 2010 with Business Contact Manager
Program PowerPoint 2010
PowerPoint Home and Student 2010
Project 2010 
Project Professional 2010
Project Server 2010
Microsoft Publisher 2010
Search Server 2010 
SharePoint 2010 For Internet Sites Enterprise
SharePoint 2010 For Internet Sites Standard
SharePoint Designer 2010
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
Dodatek Service Pack 2 dla programu SharePoint Server 2010
SharePoint Workspace 2010
System Center Data Protection Manager 2010
Oprogramowanie System Center Essentials 2010
Visio 2010 
Visio Professional 2010
Visio Standard 2010
Visual Basic 2010 Express
Word 2010
Word Home and Student 2010
PerformancePoint Services in Microsoft SharePoint Server 2010
Windows Embedded Standard 7
Excel 2016 dla komputerów Mac
Office Home & Business 2016 dla komputerów Mac
Office Home & Student 2016 dla komputerów Mac
Office Standard 2016 dla komputerów Mac
Outlook 2016 dla komputerów Mac
Program PowerPoint 2016 dla komputerów Mac
Program Word 2016 dla komputerów Mac

13 października 2020

Produkty przechodzące na wsparcie dodatkowe: Wsparcie ulegnie zmianie z podstawowego na dodatkowe w 2020 roku dla następujących produktów. Wsparcie dodatkowe trwa co najmniej 5 lat i obejmuje aktualizacje zabezpieczeń bez żadnych kosztów oraz płatne aktualizacje i wsparcie niedotyczące zabezpieczeń. Ponadto firma Microsoft nie będzie akceptować żądań dotyczących zmian w projekcie ani nowych funkcji w fazie wsparcia dodatkowego.

Produkt Data zakończenia wsparcia podstawowego

Dynamics C5 2015
Dynamics CRM 2015
Dynamics SL 2015
Dynamics NAV 2015

14 stycznia 2020

Cloud Platform System
Cloud Platform System Standard
Dynamics GP 2015
Dynamics GP 2015 R2
Program Microsoft User Experience Virtualization 2.1, dodatek Service Pack 1

14 kwietnia 2020

Seria 8000 Azure StorSimple
Seria 1200 Microsoft Azure StorSimple
StorSimple Data Manager

1 lipca 2020

Access 2016
Excel 2016
Exchange Server 2010 (wszystkie edycje)
Exchange Server 2016 (Enterprise, Standard)
Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
Office 2016 dla Użytkowników Domowych
Office Professional 2016
Office Professional Plus 2016
Office Standard 2016
Project Professional 2016
Project Standard 2016
Microsoft Publisher 2016
OneNote 2016
Outlook 2016
Program PowerPoint 2016
Skype dla firm 2016
Skype for Business Server 2015
Visio Professional 2016
Visio Standard 2016
Visual Studio 2015 (wszystkie edycje)
Aktualizacja Visual Studio 2015 Update 3
Visual Studio Team Foundation Server 2015 (wszystkie edycje)
Visual Studio Team Foundation Server 2015 Aktualizacja 4
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
Windows Defender Antivirus dla systemu Windows 10
Windows Defender Exploit Guard
Program Word 2016

13 października 2020

 

Dziennik zmian

 
Aktualizacje z września 2019

Dodano: Windows Analytics 
Dodano: Windows Storage Server 2008 (wszystkie edycje) 
Dodano: Internet Explorer 10 
Dodano: StorSimple Data Manager 

Dodano: Windows 10, wersja 1903 (Enterprise, Home, Pro, Pro for Workstations, IoT Enterprise) i Windows Server, wersja 1903 (Datacenter, Standard, IoT Enterprise) 
Dodano: Usługi programu Visio w programie SharePoint Online
Edytowano: Obsługa programu Exchange Server 2010 (wszystkie edycje) została wydłużona z 14 stycznia 2020 r. do 13 października 2020 r.

 
 
 

The information on this page is subject to the Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Return to this site periodically to review any such changes.