Nie powiadomienia z UCMA Konferencję subskrypcji po rozłączenia sieci w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


W Skype Microsoft Business Server 2015 Rozważmy następujący scenariusz:
  • Tworzenie aplikacji UCMA, który łączy do konferencji.
  • Aplikacja UCMA uruchamia się przez pewien czas.
  • Połączenie sieciowe z aplikacji UCMA z serwerem przedwcześnie jest odłączony.
W takiej sytuacji okno sesji SUBSKRYBUJ jest nieoczekiwanie zakończony i nie otrzymują komunikaty powiadamiające od subskrypcji konferencji. Ponadto próby ponownego połączenia subskrypcji konferencji także się nie powieść. Przyszłych aktualizacji, w oknie dialogowym sesji SUBSKRYBUJ powiedzie się dotrzeć do aplikacji UCMA do czasu sesji ZAPROSIĆ jest odświeżany.

Przyczyna


Logiką, służący do ponownego ustanowienia połączenia nie powiodło się brakowało z okna dialogowego subskrypcji konferencji, i dlatego wciąż jest ona przerwane dopóki okno sesji zaprosić została odświeżona.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować ton  Lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559  dla programu Skype for Business Server 2015 r., składniki serwera sieci Web.