Obsługuje LBR i oddziału witryny głos elastyczność sprzecznych wymogów w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Podsumowanie


Microsoft Skype dla Business Location-Based Routing (LBR) jest przeznaczony dla puli mediacji, która zawiera szyby z jednej witryny. Maj 2017 aktualizacji zbiorczej dla programu Skype Business Server 2015, który zawiera poprawki LBR wymuszane, ścisłe sprawdzanie LBR. Nie jest obsługiwany do łączenia pni z innych witryn (na przykład w oddziałach) w do puli mediacji centralnej witrynie LBR włączone. To wymaganie LBR może powodować konflikt z innymi wymagań biznesowych do zapewnienia odporności witryny oddziału lub wysoką dostępność usługi głosowej przedsiębiorstwa. Jeśli urządzenia lokalnego oddział przetrwania lub serwera w oddziale przetrwania (SBA/SBS) nie powiedzie się, użytkowników są rejestrowane z centralnej puli i połączeń głosowych przedsiębiorstwa powinny być kierowane za pośrednictwem puli centralnej mediacji przy użyciu kopii zapasowej trunk do wyjścia do lokalnego gałąź bram PSTN. Ta aktualizacja spełnia zarówno LBR, jak i gałąź wymagania odporności głos witryny.

Jak uzyskać tę aktualizację


Aby uzyskać tę aktualizację, zainstalować lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559 dla programu Skype for Business Server 2015 r., serwer frontonu i serwerem krawędzi.