Klienci biznesowi powinni nie może zażądać kontroli użytkownik anonimowy udostępnionego ekranu w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Rozważmy następujący scenariusz w Skype Microsoft dlaBusiness Server 2015 środowisku Skype dla Business Server 2015 r. CU8(Stycznia 2019 aktualizacji zbiorczej) zainstalowane:

  • Użytkownik A jest użytkowników w firmie.
  • Użytkownik B jest użytkownik anonimowy.
  •  AllowParticipantControlparametr jest ustawiony na wartość True  w zasadzie konferencje.
  • Parametr AllowExternalUserControl jestUstaw False w zasady konferencji.
  • Użytkownik B udostępnia innej aplikacji lub pulpitu do użytkownikaA.

W tym scenariuszu użytkownik A nie może zażądać kontroli udostępnionegoaplikacji lub pulpitu użytkownika B.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj lipca 2019 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.559 dla programu Skype Business Server 2015 aplikacji sieci Web Enterprise.