Skype dla serwera pośredniczącego 2015 biznesowych nie respektuje priorytetyzacji koder-dekoder dla wywołania wychodzące PSTN

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


W Microsoft Skype w środowisku Business Server 2015 można dokonać za pomocą programu Skype dla klientów biznesowych wychodzące wywołanie PSTN. Gdy strona odpowiada oferta protokół opisu sesji (SDP) na podstawie Skype dla klientów biznesowych z G.711alaw i G.711ulaw, ale umieszcza na wierzchu, aby wskazać preferencji dla G.711alaw G.711alaw, Skype dla serwera pośredniczącego firmy ignoruje to i wysyła G.711ulaw. skutkuje asymetrycznego kodera-dekodera i głos jednokierunkowe PBX lub telefony, którzy nie może obsłużyć asymetrycznego ładunku.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj  Lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559  dla programu Skype for Business Server 2015 r., serwera pośredniczącego.