Uwierzytelnianie oparte na protokole formularz nadal działa po wyłączeniu zewnętrznego uwierzytelnianie podstawowe w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Po uruchomieniu Set-CsAuthConfig-BlockWindowsAuthExternally scenariusza polecenia cmdlet w Skype Microsoft Business Server 2015, uwierzytelnianie oparte na protokole formularz nadal działa.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj  Lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559  dla programu Skype for Business Server 2015 r., podstawowe składniki.

Więcej informacji


Po zastosowaniu lipca 2018 aktualizację zbiorczą 6.0.9319.534 dla Microsoft Skype Business Server 2015, można użyć poleceń cmdlet Get/Set-CsAuthConfig do zarządzania Konfiguracja uwierzytelniania użytkownika Skype dla Business Server. Aby uzyskać więcej informacji zobacz: