Przesyłanie dalej Nieodebrane połączenie od udostępnione wygląd linii kończy się niepowodzeniem w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Rozważmy następujący scenariusz w Microsoft Skype Business Server 2015:
  • Podczas definiowania przekierowania na udostępnionych wygląd linii (SLA) grupy nieodebrane opcję użytkownika C SLA jest zajęty przy użyciu polecenia cmdlet Set-CsSlaConfiguration .
  • Użytkownik A wywołuje użytkownika B.
  • Użytkownik B przekazuje wywołanie SLA.
W tej sytuacji przekazywanie SLA C użytkownika nie powiedzie się.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ zaproszenie wysyłane, gdy wywołanie jest przesyłany dalej przez SLA zawiera zarówno nagłówki określone przez.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj  Lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559  dla programu Skype for Business Server 2015 r., przedni koniec serwera i serwera granicznego.