Nie można odnaleźć agent grupy odpowiedzi, który jest synchronizowane z istniejącej listy dystrybucyjnej w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


W Skype Microsoft Business Server 2015 możesz dodać użytkownika do listy dystrybucyjnej. Następnie agentów grupy odpowiedzi są synchronizowane z tej listy dystrybucyjnej. Gdy Skype dla Business server nie znajdzie agent grupy odpowiedzi, utworzy agenta grupy. Jednak serwer nadal nie możesz znaleźć agenta.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ użytkownicy nie mają OriginatorSip msRTCSIP wypełniona tak, aby filtr, który służy do znajdowania agent grupy nie są poprawne.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj lipca 2019 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.559 dla programu Skype Business Server 2015 r. podstawowe składniki.