Zdarzenie UCWA ID 20002, 20003 i 20033 występują po zainstalowaniu lipca 2018 aktualizacji zbiorczej dla programu Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Po zainstalowaniu lipca 2018 aktualizacji zbiorczej programu Microsoft Skype Business Server 2015, może się okazać, że w serwerach frontonu są rejestrowane następujące zdarzenia UCWA:
Identyfikator EventID 20002
UCWA napotkał nieoczekiwany wyjątek podczas inicjowania.
Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas inicjowania.
Sprawdź szczegóły wyjątku we wpisie skojarzony dziennik zdarzeń, aby określić możliwe przyczyny.
Identyfikator EventID 20003
UCWA napotkał nieobsługiwany wyjątek. Wystąpił nieobsługiwany wyjątek.
Ponownie uruchom serwer. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą produktu.
Identyfikator zdarzenia 20033
UCWA napotkał wyjątek wyznaczonego zadania.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj lipca 2019 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.559 dla programu Skype Business Server 2015 r. podstawowe składniki.