"InstallDatabaseInternalFailure: Wystąpił błąd wewnętrzny..." Błąd podczas instalowania nowych baz danych w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


W Skype Microsoft Business Server 2015 gdy użytkownik próbuje zainstalować nowe bazy danych za pomocą konstruktora topologii lub przez uruchomienie apletu polecenia Instalacji CsDatabase pojawić następujący komunikat o błędzie:
InstallDatabaseInternalFailure: Wystąpił błąd wewnętrzny podczas próby tworzenia lub aktualizowania bazy danych.
Błąd: Błąd wykonywania partia.
Szczegóły: Wystąpił błąd podczas tworzenia procedury DbpMaintainDatabaseIndices: kod błędu sql = 137, komunikat o błędzie = musi deklarować zmienne skalarne "@Maxdop"., numer wiersza = kod błędu sql numer wiersza = 137, komunikat o błędzie = musi deklarować zmienne skalarne "@Maxdop"., numer wiersza = kod błędu sql numer wiersza = 137, komunikat o błędzie = musi deklarować zmienne skalarne "@Maxdop"., numer wiersza = kod błędu sql numer wiersza = 137, komunikat o błędzie = musi deklarować zmienne skalarne "@Maxdop"., numer wiersza = numer wiersza

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj  Lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559  dla programu Skype for Business Server 2015 r., podstawowe składniki.