Rate My Call na klientach UCWA nadal wyświetlany po zainstalowaniu 2019 stycznia zbiorczą aktualizację programu Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Po zainstalowaniu stycznia 2019 roku zbiorcza aktualizacja programu Skype Microsoft Business Server 2015, klienci UCWA (Skype dla firm w systemie Mac) i Skype dla firm dla iOS Pokaż okno "Rate my Call" losowo po zakończeniu przez użytkownika połączenia. W tym scenariuszu nie jest oczekiwane, ponieważ wartość dla ustawienia RateMyCallDisplayPercentage jest ustawiona na 0 , a parametr RateMyCallAllowCustomUserFeedback jest ustawiony na wartość False w zasadach klienta.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować ton  Lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559  dla programu Skype for Business Server 2015 r., składniki serwera sieci Web.