Alerty SCOM SQL są tworzone co godzinę na serwerze pomocniczym repliki SQL, jeśli "Zawsze na" dla serwera monitorowania jest ustawiony w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


W Skype Microsoft Business Server 2015 Jeśli ustawisz SQL zawsze na dostępność dla serwera monitorowania programu SQL SCOM alerty są generowane co godzinę na serwerze pomocniczym repliki SQL.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Zainstalować lipca 2019 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.559 dla programu Skype Business Server 2015 r. podstawowe składniki.
  2. Baza danych pomocniczej bazy danych pracy awaryjnej.
  3. Uruchomienie instalacji CsDatabase-aktualizacja - SqlServerFqdn <SqlServerFqdn>-skonfigurowany baz danych.
  4. Uruchamiaj w kroku 3 nie przez podstawowej bazy danych do każdej pomocniczej bazy danych jedną naraz.