UCWA klient został odłączony, ponieważ w3wp.exe ulega awarii, gdy używasz jasności połączyć w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Microsoft Skype w środowisku Business Server 2015 używania wywołania firm Centrum aplikacji - Połączyć jasności to UCWA oparte, a znak agentów w do agenta jasności. Z powodu następującego wyjątku UCWA w3wp.exe ulega awarii i agentów Wyloguj się. Powoduje rozłączenie z połączeń audio.
Rejestrowanie nazwy: Aplikacja
Źródło: Modułu wykonawczego platformy .NET
Data: Data i godzina
Identyfikator zdarzenia: 1026
Kategoria zadania: Brak
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe: Klasyczne
Użytkownik: n/d!
Komputer: Nazwa_komputera
Opis:
Aplikacja: w3wp.exe
Framework w wersji: v4.0.30319
Opis: Proces został zakończony z powodu nieobsługiwany wyjątek.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować ton lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559 dla programu Skype Business Server 2015, składniki serwera sieci Web.

Innych firmzastrzeżenie dotyczące

Innych firmProdukty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów, które sąniezależne od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju,odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.