Nie można edytować interaktywne RGS przepływów pracy za pośrednictwem interfejsu internetowego w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Podczas edycji interaktywne przepływ pracy RGS za pomocą https://<webPoolFqdn>/RgsConfig strony sieci Web, strony sieci Web nie może pomyślnie załadować.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować ton  Lipca 2019 Zbiorcza aktualizacja 6.0.9319.559  dla programu Skype for Business Server 2015 r., składniki serwera sieci Web.