Użytkownik nie może utworzyć spotkania programu Skype dla osoba delegująca za pomocą programu Skype dla firm w systemie Mac, jeśli one jest adresem IP w różne pule w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Microsoft Skype w środowisku Business Server 2015 użytkownik nie może utworzyć Skype spotkania w imieniu innego użytkownika za pomocą programu Skype dla firmy na Mac klienta. Gdy użytkownik planuje spotkanie programu Skype, przedstawione żadne informacje, a wszystko jest puste. Ten problem występuje, gdy dwóch użytkowników są adresem IP w różne pule.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj lipca 2019 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.559 dla programu Skype Business Server 2015 i Unified Communications zarządzane Runtime 5.0 API.

Obejście


Aby obejść ten problem, używając programu Outlook w sieci web (dawniej znany jako aplikacji sieci Web programu Outlook) lub Skype dla firm na kliencie systemu Windows zamiast.