UCWA klient nie może utworzyć P2P zadzwonić lub dołączyć do konferencji, gdy EnableExternalAccessCheck jest True i EnableOutsideAccess ma wartość False w programie Skype Business Server 2015

Dotyczy: Skype for Business Server 2015

Symptomy


Możesz ustawić parametr EnableExternalAccessCheck na wartość True i ustawić parametr EnableOutsideAccess jako False w Microsoft Skype Business Server 2015. W tym scenariuszu Skype dla firmy na użytkownika Mac nie może nawiązać połączenie peer-to-peer (P2P) lub dołączyć do konferencji. Ten problem występuje tylko po zainstalowaniu lipca 2018 aktualizacji zbiorczej dla programu Skype Business Server 2015 (CU7).

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj lipca 2019 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.559 dla programu Skype Business Server 2015, składniki serwera sieci Web.

Obejście


Aby obejść ten problem, można włączyć parametr EnableOutsideAccess w zasadach dostępu zewnętrznego lub wyłączyć parametr EnableExternalAccessCheck w konfiguracji ustawienia usługi platformy.