15 października 2019 r. — KB4519978 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.1099)

Dotyczy: Windows 10, version 1803

Najważniejsze informacje


 • Rozwiązuje problem, który może spowodować wyświetlenie czarnego ekranu przy uruchamianiu podczas pierwszego logowania po zainstalowaniu aktualizacji.
 • Rozwiązuje problem z łącznością Bluetooth w przypadku korzystania z niektórych profilów audio przez dłuższy czas.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że system przestaje działać podczas uaktualniania systemu Windows.
 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić wybranie paska przewijania w przeglądarce Internet Explorer. 
 • Rozwiązuje problem z portalem rzeczywistości mieszanej Windows, w którym może być raportowane, że zestaw nagłowny jest w trybie uśpienia. Zestaw może nie wyjść z trybu uśpienia.

Ulepszenia i poprawki


Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że urządzenie wielokrotnie wchodzi w pętlę ponownego uruchamiania systemu podczas pierwszego uruchomienia systemu Windows (OOBE). 
 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej Wyspy Norfolk w Australii. 
 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej Fidżi. 
 • Rozwiązuje problem, który może zapobiec wybraniu paska przewijania, gdy kontrolka ActiveX implementuje klasę CScrollView. Dzieje się tak przy przemieszczeniu okna przeglądarki Internet Explorer, w przypadku którego pasek przewijania jest przenoszony w lewo. 
 • Rozwiązuje problem z biblioteką MSCTF.dll powodujący, że aplikacja przestaje działać. 
 • Poprawia mechanizm sprawdzania listy kontroli dostępu (ACL) dotyczący znanych folderów, co zapobiega występowaniu czarnego ekranu podczas logowania się użytkownika pierwszy raz po zainstalowaniu aktualizacji funkcji lub jakości. 
 • Rozwiązuje problem z łącznością Bluetooth w przypadku korzystania z niektórych profilów audio przez dłuższy czas. 
 • Rozwiązuje problem polegający na nieuwzględnianiu pełnego skrótu pliku jako części wpisu dziennika zdarzeń podczas inspekcji zdarzeń na potrzeby mechanizmu Kontrola aplikacji usługi Windows Defender (WDAC). 
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja Microsoft AppLocker może uniemożliwić uruchomienie aplikacji, a przy tym zarejestrować fałszywie dodatni błąd. 
 • Rozwiązuje problem powodujący, że system przestaje działać podczas uaktualniania systemu Windows. Błąd zatrzymania „SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)” pojawia się w protokole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że zasady WDAC stają się zbyt restrykcyjne po włączeniu ustawienia zasad grupy WDAC dla trybu wymuszania skryptu lub ograniczonego języka. 
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający wyświetlenie przez program netdom.exe bitu delegowania nowego biletu TGT dla trybu zapytania lub wyświetlacza. 
 • Rozwiązuje problem, który może spowodować duże użycie procesora, gdy jest otwartych wiele okien, a Menedżer aplikacji w tle uruchamia okresowe skanowanie w tle. Ponadto pulpit może przestać odpowiadać. Aby wyłączyć to skanowanie, ustaw następujący klucz rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BamThrottling

Nazwa: DisableWindowHinting

Typ: REG_DWORD

Wartość: 1 

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie drukowania z aplikacji 32-bitowych z powodu błędu „Odmowa dostępu” po wybraniu dla aplikacji opcji Uruchom jako inny użytkownik
 • Rozwiązuje problem powodujący, że niekiedy system plików ReFS (Resilient File System) przestawał działać. 
 • Rozwiązuje problem z ocenianiem stanu zgodności całego ekosystemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.
 • Rozwiązuje problem z sytuacją wyścigu między procesem instalacji woluminu (inicjowanym z pliku fileinfo.sys) a wyrejestrowaniem powiadomień filtru, która powoduje, że system operacyjny przestaje działać na niektórych maszynach wirtualnych. Kod błędu to „0x7E”.
 • Rozwiązuje problem z portalem rzeczywistości mieszanej Windows, który może sporadycznie generować błąd „15-5”. W niektórych przypadkach portal rzeczywistości mieszanej Windows może zgłaszać, że zestaw słuchawkowy jest uśpiony, a naciśnięcie przycisku Wake up może nie wywoływać żadnej akcji.
 • Ułatwia konfigurowanie urządzeń zarządzanych przez ustawienia funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), które są tworzone przez pozyskanie plików ADMX. Wcześniej pozyskany plik ADMX można zaktualizować do nowszej wersji bez usuwania poprzedniego pliku ADMX. To rozwiązanie ma zastosowanie do wszystkich aplikacji wykorzystujących mechanizm pozyskiwania plików ADMX.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją


Objaw Obejście
Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.
 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.
Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Podczas konfigurowania nowego urządzenia z systemem Windows w ramach procesu pierwszego uruchamiania (OOBE) może nie być możliwe utworzenie użytkownika lokalnego w przypadku korzystania z edytora IME (Input Method Editor). Ten problem może dotknąć użytkowników używających edytora IME języka chińskiego, japońskiego lub koreańskiego.

Uwaga Ten problem nie ma wpływu na używanie konta Microsoft podczas pierwszego uruchomienia (OOBE).

Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić język klawiatury na angielski podczas tworzenia użytkownika lub użyć konta Microsoft do ukończenia procesu pierwszego uruchomienia (OOBE). Po utworzeniu użytkownika możesz przywrócić preferowany język klawiatury. Po zakończeniu procesu OOBE i wyświetleniu pulpitu możesz zmienić nazwę bieżącego użytkownika przy użyciu tych instrukcji. Jeśli wolisz utworzyć nowego użytkownika lokalnego, zobacz KB4026923.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację


Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji i ograniczają potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4521861) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji Dostępne Następny krok
Usługa Windows Update lub Microsoft Update Tak Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.
Wykaz usługi Microsoft Update Tak Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.
Program Windows Server Update Services (WSUS) Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Instrukcje znajdziesz w wykazie usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4519978