24 marca 2020 r. — KB4541335 (kompilacje systemu operacyjnego 18362.752 i 18363.752)

Dotyczy: Windows 10, version 1903, all editionsWindows Server version 1903Windows 10, version 1909, all editions

Najważniejsze informacje


 • Rozwiązuje problem powodujący błąd podczas drukowania w udziale dokumentów. 
 • Rozwiązuje problem z wydajnością w aplikacjach, który występuje, gdy zawartość chroniona za pomocą zarządzania prawami cyfrowymi (DRM, Digital Rights Management) jest odtwarzana lub wstrzymana w tle. 
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie przycisku Wycisz na niektórych urządzeniach z aplikacją Twój telefon firmy Microsoft. 
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający zamknięcie aplikacji. 
 • Rozwiązuje problem powodujący, że daty w kalendarzu są wyświetlane z nieprawidłowym dniem tygodnia w regionie zegara i daty obszaru powiadomień, gdy wybierzesz strefę czasową Samoa. 
 • Rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamknięcie aplikacji, gdy użytkownik wprowadzi znaki wschodnioazjatyckie po zmianie układu klawiatury. 

Ulepszenia i poprawki


  Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane na urządzeniu.

  Znane problemy z tą aktualizacją


  Objaw Obejście
  Na urządzeniach używających ręcznie lub automatycznie skonfigurowanych serwerów proxy, zwłaszcza w przypadku wirtualnej sieci prywatnej (VPN), może być wyświetlany ograniczony stan połączenia internetowego lub jego brak we wskaźniku stanu połączenia sieciowego (NCSI) w obszarze powiadomień. Może się to zdarzyć podczas łączenia się lub rozłączania z siecią VPN albo po zmianie stanu między tymi dwoma zdarzeniami. W przypadku urządzeń z tym problemem mogą również wystąpić problemy z dostępem do Internetu przy użyciu aplikacji, które używają usługi WinHTTP lub WinInet. Przykładami aplikacji, których może to dotyczyć na urządzeniach w tym stanie, są między innymi Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook, Internet Explorer 11 i niektóre wersje programu Microsoft Edge.

  Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4554364.

  Urządzenia w domenie mogą nie być w stanie zainstalować aplikacji opublikowanych za pomocą obiektu zasad grupy (GPO). Ten problem wpływa tylko na instalacje aplikacji używające plików MSI. Nie wpływa na żadne inne metody instalacji, na przykład ze sklepu Microsoft Store.

  Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4549951.

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji na urządzeniu z systemem Windows 10 z modemem LTE WWAN (Wireless Wide Area Network) korzystanie z Internetu może być niemożliwe. Jednak wskaźnik stanu połączenia sieciowego (NCSI) w obszarze powiadomień może wciąż wskazywać, że masz połączenie z Internetem. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu i udostępnimy aktualizację w najbliższej wersji.

  Jak uzyskać tę aktualizację


  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

  Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać ogólne informacje na temat SSU, zobacz Aktualizacje stosu obsługi oraz Aktualizacje stosu obsługi (SSU): Często zadawane pytania.

  Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsza aktualizacja SSU (KB4541338) zostanie zaproponowana automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

  Zainstaluj tę aktualizację

  Kanał wersji Dostępne Następny krok
  Usługa Windows Update lub Microsoft Update Tak Przejdź do pozycji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update. W obszarze Dostępne są opcjonalne aktualizacje znajduje się link umożliwiający pobranie i zainstalowanie aktualizacji.
  Wykaz usługi Microsoft Update Tak Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.
  Program Windows Server Update Services (WSUS) Tak

  Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

  Produkt: Windows 10, wersja 1903 i nowsza

  Klasyfikacja: Aktualizacje

   

  Informacje o plikach

  Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4541335

  Uwaga Niektóre pliki błędnie mają „Nie dotyczy” w kolumnie „Wersja pliku” pliku CSV. Może to prowadzić do wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych podczas korzystania z narzędzi skanujących innych firm w celu weryfikowania kompilacji.