Jak wyświetlać, dodawać, usuwać i edytować zapisane nazwy użytkowników i hasła w danym systemie

Dotyczy: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Media Center Edition 2002

Tworzony


Soumitra Sengupta MVP

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNOŚCI


FIRMA MICROSOFT CORPORATION I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PRZEDSTAWIAJĄ ŻADNYCH UWAG NA TEMAT PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI INFORMACJI I ZWIĄZANYCH Z NIMI ELEMENTÓW GRAFICZNYCH. WSZYSTKIE TE INFORMACJE I POKREWNE ELEMENTY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK SĄ" BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY DISCLAIM WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI I ZWIĄZANYCH Z NIMI ELEMENTÓW GRAFICZNYCH, W TYM WSZYSTKIE IMPLIKOWANE GWARANCJE I WARUNKI HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU, WORKMANLIKE WYSIŁKI, TYTUŁ I BRAK NARUSZENIA. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKĄKOLWIEK BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, PUNITIVEĄ, OKAZJONALNĄ, SPECJALNĄ LUB NIEUWZGLĘDNIAJĄCĄ SZKODY, BEZ OGRANICZEŃ, ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANE LUB ZYSKI, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INFORMACJI I POKREWNEJ GRAFIKI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ OPARTE NA UMOWIE, NIEOBECNOŚCI, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALI UZNANI ZA MOŻLIWE SZKODY.

PODSUMOWANIE


Ta Porada umożliwia wyświetlanie, Dodawanie, usuwanie i edytowanie przechowywanych nazw użytkowników i haseł usługi .NET. Nazwa i hasło każdego użytkownika mają unikatowe poświadczenia, które ułatwiają uwierzytelnianie do usług w domenach.

Wskazówki 


W tym celu:-1] rozpoczęcie>Uruchom>typ w:rundll32. exe Keymgr. dll, KRShowKeyMgr >OK może również użyć>uruchamiania sterowania Uruchom>wpisz w:control userpasswords2>OK kliknij kartę Zaawansowane , a następnie kliknij pozycję Zarządzaj hasłami