Definicja ograniczeń w programie Microsoft Project

Streszczenie

Każdy typ ograniczenia w programie Microsoft Project można zdefiniować jako formułę za pomocą następujących konwencji dotyczących działań:

ES = Rozpoczęcie najwcześniejsze (Early Start)
LS = Rozpoczęcie najpóźniejsze (Late Start)
EF = Zakończenie najwcześniejsze (Early Finish)
LF = Zakończenie najpóźniejsze (Late Finish)
SS = Rozpoczęcie według harmonogramu (Scheduled Start)
SF = Zakończenie według harmonogramu (Scheduled Finish)
CD = Data ograniczenia (Constraint Date)

Więcej informacji

Poniżej znajdują się definicje ograniczeń w programie Microsoft Project.

 • Jak najpóźniej: zadanie zostanie zaplanowane na możliwie jak najpóźniejszy termin bez opóźniania kolejnych zadań. Nie należy używać daty ograniczenia.
  ES=(Obliczeniowe)LS
 • Jak najwcześniej: rozpoczęcie zadania zostanie zaplanowane na możliwie jak najwcześniejszy termin. Nie należy używać daty ograniczenia.
  (Zaplanowane)ES=(Obliczeniowe)ES + Opóźnienie
 • Zakończ nie wcześniej niż: zakończenie zadania zostanie zaplanowane na dzień określony przez datę ograniczenia lub później.
  EF=CD (jeżeli Data<EF)
 • Zakończ nie później niż: zakończenie zadania zostanie zaplanowane na dzień określony przez datę ograniczenia lub wcześniej.
  LF=CD (jeżeli Data<LF)
 • Musi zakończyć się: zakończenie zadania zostanie zaplanowane w dniu określonym przez datę ograniczenia. Po dokonaniu wyboru nie będzie można przenosić zadania na skali czasu.
  EF,LF,SF=CD
 • Musi rozpocząć się: rozpoczęcie zadania zostanie zaplanowane w dniu określonym przez datę ograniczenia. Po dokonaniu wyboru nie będzie można przenosić zadania na skali czasu.
  ES,LS,SS=CD
 • Rozpocznij nie wcześniej niż: rozpoczęcie zadania zostanie zaplanowane na dzień określony przez datę ograniczenia lub później.
  ES=CD(jeżeli Data<ES)
 • Rozpocznij nie później niż: rozpoczęcie zadania zostanie zaplanowane na dzień określony przez datę ograniczenia lub wcześniej.
  LS=CD(jeżeli Data<LS)
Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń, zobacz „Dokumentacja dotycząca programu Microsoft Project dla Windows” lub uruchom zapytanie ze słowami kluczowymi:
winproj i ograniczenie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 74978 — ostatni przegląd: 18.09.2011 — zmiana: 1

Opinia