Jak zmienić domyślny folder dokumentów

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

W programie Works nie ma opcji zmiany domyślnego folderu dokumentów.

Obejście problemu


Aby zmienić domyślny folder dokumentów, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk START, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Pasek zadań i menu Start.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane.
  3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
  4. W okienku wszystkich folderów kliknij dwukrotnie ikonę Programy.
  5. W prawym okienku kliknij dwukrotnie folder Microsoft Works.
  6. Prawym przyciskiem myszy kliknij skrót Microsoft Works, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  7. Na karcie Skrót w polu Element docelowy zastąp istniejącą ścieżkę do folderu nową. Na przykład aby program Works zapisywał pliki w folderze C:\Pliki osobiste, w polu Uruchom wpisz następującą ścieżkę:

    C:\Pliki osobiste
  8. Kliknij przycisk OK i zamknij Eksploratora Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 800015 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia