Klawisz BACKSPACE nie usuwa znaku końca sekcji w programie Word 97

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

W programie Word 97 przy próbie usunięcia znaku końca sekcji przy użyciu klawisza BACKSPACE zamiast znaku końca sekcji usuwany jest znak końca akapitu, znajdujący się powyżej. Zachowanie to jest odmienne od zachowania poprzednich wersji programu.

Przyczyna

Zmiana ta została wprowadzona celowo. Ma ona zapobiegać problemom przy formatowaniu dokumentów, wynikającym z usunięcia znaku końca sekcji.

Obejście problemu

Aby usunąć znak końca sekcji, należy go zaznaczyć, a następnie nacisnąć klawisz DELETE lub z menu Edycja wybrać polecenie Wytnij.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 800137 — ostatni przegląd: 08.08.2001 — zmiana: 1

Opinia