Jak wyłączyć numerowanie stron dla drukowania materiałów informacyjnych

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób, w jaki można wyłączyć numerowanie stron dla wydruku materiałów informacyjnych.

Więcej informacji

Aby wyłączyć numerowanie stron dla wydruku materiałów informacyjnych, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Widok wybierz polecenie Wzorzec, a następnie wybierz polecenie Wzorzec materiałów informacyjnych.
  2. W oknie Widoku wzorca materiałów informacyjnych kliknij prawym przyciskiem myszy obszar numeru.
  3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Edytuj tekst.
  4. W trybie edycji Obszaru numeru usuń znak numeru strony.
  5. Zapisz zmiany, wybierając polecenie Zapisz w menu Plik.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 800173 — ostatni przegląd: 11.01.2004 — zmiana: 1

Opinia