Konfiguracja systemu Windows XP Professional

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie


Jeżeli już masz konto użytkownika, zaloguj się do komputera przy użyciu tej nazwy konta i hasła. Jeżeli nie masz konta użytkownika, musisz najpierw zalogować się jako administrator, aby je utworzyć.

Zaloguj się jako administrator

Do czasu skonfigurowania konta użytkownika należy logować się jako Administrator. Ze względów bezpieczeństwa należy utworzyć konto użytkownika dla siebie i konto użytkownika dla każdej osoby, która będzie używać komputera.


Po ukończeniu konfiguracji komputer zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się okno dialogowe Logowanie do systemu Windows.


Aby zalogować się jako administrator

 1. W oknie dialogowym Logowanie do systemu Windows wpisz Administrator i hasło przypisane do administratora w czasie konfiguracji.
 2. Kliknij przycisk OK.


  Jeżeli pojawi się komunikat informujący, że użytkownik nie może zalogować się do systemu, sprawdź, czy klawisz CAPS LOCK nie jest wciśnięty, a następnie ponownie wpisz hasło.
  WAŻNE
  Uruchomienie systemu Windows XP przez administratora sprawia, że system jest niepotrzebnie narażany na ryzyko związane z zabezpieczeniami. Zamiast tego do wykonywania rutynowych zadań, takich jak uruchamianie programów, praca na dokumentach, odwiedzanie witryn internetowych, należy używać konta użytkownika.

Utwórz konta

Podczas instalacji systemu Windows XP Professional pojawia się pytanie, czy użytkownik chce utworzyć oddzielne konta użytkownika dla innych osób używających komputera. Można utworzyć konto użytkownika dla każdej osoby, która będzie regularnie używać komputera.


Następująca tabela zawiera uprawnienia dostępne dla trzech typów kont użytkownika.

Można wykonywać następujące Jeżeli jesteś Standardowy Ograniczony
czynności: użytkownikiem
następującego [lub [lub Gość]
typu: ograniczony]
Administrator

Tworzenie kont użytkownika TAK
Zmienianie plików systemowych TAK
Zmienianie ustawień systemowych TAK
Czytanie plików kont innych użytkowników TAK
Dodawanie lub usuwanie sprzętu TAK
Zmienianie haseł kont innych użytkowników TAK
Zmienianie własnych haseł kont użytkownika TAK TAK
Instalowanie dowolnych programów TAK
Instalowanie większości programów TAK TAK
Zapisywanie dokumentów TAK TAK TAK
Używanie zainstalowanych programów TAK TAK TAK
WAŻNE
Jeżeli zamierzasz wykonać na komputerze zadania wyłącznie administracyjne, takie jak zarządzanie kontami i zasobami, przypisz prawa administratora do konta użytkownika podczas jego tworzenia.


Aby utworzyć konto użytkownika

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Konta użytkowników.
 2. Na karcie Użytkownicy kliknij przycisk Dodaj.
 3. Wpisz nazwę konta użytkownika, pełną nazwę oraz opis konta.
 4. Wpisz nazwę domeny, a następnie kliknij przycisk Dalej, jeżeli komputer został skonfigurowany jako część sieci klient/serwer.


  Jeżeli komputer został skonfigurowany jako osobny komputer (bez sieci) lub w sieci równorzędnej, nie ma konieczności podawania nazwy domeny.
 5. Wpisz hasło użytkownika, a następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.
  WAŻNE
  Hasła rozróżniają małe i wielkie litery. Hasła „MojeHasło” i „mojehasło” są traktowane jako dwa różne hasła.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz poziom dostępu dla konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kont użytkownika, poziomu odstępu, praw i uprawnień, kliknij polecenie Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Zaloguj się przy użyciu konta użytkownika

Po utworzeniu konta użytkownika należy się wylogować jako administrator i zalogować przy użyciu konta użytkownika.


Aby wylogować się jako administrator i zalogować się przy użyciu nowego konta użytkownika

 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE.
 2. Kliknij przycisk Wyloguj. W następnym oknie dialogowym ponownie kliknij przycisk Wyloguj.
 3. Po pojawieniu się ekranu System Windows – Zapraszamy naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE.


  Jeżeli komputer został skonfigurowany do automatycznego logowania, zostanie ponownie uruchomiony, a użytkownik zostanie zalogowany.
 4. W oknie dialogowym Logowanie do systemu Windows wpisz nazwę użytkownika, hasło i domenę.
 5. Kliknij przycisk OK.

Łączenie z siecią

Komputery używające systemu Windows XP Professional są komputerami klienckimi. Komputery klienckie mogą udostępniać zasoby, takie jak pliki, drukarki i połączenia internetowe przez utworzenie lub przyłączenie do domeny.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących połączeń sieciowych, kliknij polecenie Centrum pomocy i obsługi technicznej w menu Start.

Łączenie z domeną

Konta użytkowników umożliwiają dostęp do wszystkich zasobów domeny (takich jak pliki i drukarki), do których masz uprawnienia. Administrator sieci musi również utworzyć konto komputera dla każdego komputera należącego do domeny.


Domenę można określić w czasie konfiguracji lub po jej zakończeniu. Następująca procedura zawiera opis sposobu przyłączenia komputera do domeny po zainstalowaniu systemu Windows XP.


Aby określić domenę dla konta komputera

 1. Zaloguj się do systemu Windows XP Professional jako użytkownik z prawami administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Nazwa komputera kliknij przycisk Zmień.
 4. Wybierz Domenę, wpisz nazwę domeny, do której należy komputer, a następnie kliknij przycisk OK.


  Jeżeli nie znasz nazwy domeny, skontaktuj się z administratorem sieci.
 5. Po pojawieniu się monitu wpisz nazwę i hasło użytkownika domeny, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Kliknij ponownie przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.


  Komputer przyłączy się do domeny i pojawi się komunikat witający użytkownika w domenie.
 7. Uruchom ponownie komputer, aby nowe ustawienia mogły zostać zastosowane.
 8. Zaloguj się do domeny przy użyciu nazwy i hasła użytkownika.
Uwaga: jeżeli konto komputera i konto użytkownika znajdują się w różnych domenach, należy wpisać domenę konta użytkownika, po której następuje odwrócona kreska ułamkowa (\) i nazwę użytkownika w oknie dialogowym Hasło i nazwa użytkownika domeny, na przykład: NAZWA_DOMENY\Nazwa_użytkownika.

Konfiguracja sieci równorzędnej

Przy użyciu systemu Windows XP Professional można połączyć wiele komputerów bezpośrednio ze sobą, aby utworzyć własną sieć równorzędną, dostosowaną do używania w domu lub małym biurze. Każdy komputer jest elementem równorzędnym w stosunku do innych, również pod względem nazwy. W sieci równorzędnej można wykonywać następujące czynności:
 • Udostępnianie plików, folderów oraz drukarek, skanerów i faksów podłączonych do komputera innym komputerom w sieci.
 • Umożliwianie wszystkim użytkownikom dostępu do Internetu za pośrednictwem jednego połączenia. Podczas używania sieci równorzędnej w domu wielu członków rodziny może łączyć się z Internetem z różnych komputerów, indywidualnie lub w tym samym czasie, przez jedną linię telefoniczną.
System Windows XP Professional zawiera Kreatora konfiguracji sieci oraz obszerne informacje na temat planowania i konfiguracji sieci w małym biurze lub w domu.


Aby uruchomić Kreatora konfiguracji sieci

 • Kliknij przycisk Start i wskaż polecenie Wszystkie programy. Następnie kliknij polecenie Akcesoria, polecenie Komunikacja, a następnie polecenie Kreator konfiguracji sieci.

Konfiguracja innych połączeń

Inne typy połączeń z komputerem, włącznie z następującymi, można tworzyć przy użyciu Kreatora nowego połączenia:
 • Połączenie internetowe: połączenie z Internetem przy użyciu modemu i telefonu lub linii sieci ISDN.
 • Połączenie z siecią prywatną: tej opcji można użyć do utworzenia prywatnego, bezpiecznego połączenia (wirtualna sieć prywatna) przez Internet komputera z siecią znajdującą się w biurze.
 • Sieć domowa lub sieć w małym biurze: połączenie dwóch komputerów przy użyciu portu szeregowego, portu równoległego lub portu podczerwieni, aby umożliwić innym komputerom łączenie się z nimi.


Aby uruchomić Kreatora nowego połączenia

 • Kliknij przycisk Start, następnie kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe i internetowe. Kliknij ikonę Połączenia sieciowe, a następnie kliknij polecenie Utwórz nowe połączenie w obszarze Zadania sieciowe w lewej kolumnie.
Uwaga: jeżeli wybierzesz konfigurację sieci domowej lub sieci w małym biurze, po zakończeniu pracy Kreatora nowego połączenia zostanie uruchomiony Kreator konfiguracji sieci.
W oknie Połączenia sieciowe i internetowe można tworzyć indywidualne połączenia dla każdego komputera, z którym się łączysz, oraz modyfikować w dowolnym momencie właściwości połączenia, takie jak numer telefonu.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 800189 — ostatni przegląd: 08.08.2001 — zmiana: 1

Opinia