Komunikat o błędzie PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA podczas próby przełączenia między zadaniami za pomocą klawiszy ALT+TAB

Symptomy

Próba przełączenia między zadaniami przez naciśnięcie klawiszy ALT+TAB sporadycznie powoduje nieoczekiwane zamknięcie systemu i wyświetlenie komunikatu o błędzie podobnego do następującego:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000050 (0xA2958ECC, 0x00000000, 0xA0064601, 0x00000001)

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Data   Godzina  Wersja   Rozmiar  Nazwa pliku -------------------------------------------------------- 22-lis-2002 17:54 5.0.2195.5265  42 256 Basesrv.dll 22-lis-2002 17:54 5.0.2195.5907  222 992 Gdi32.dll 22-lis-2002 17:54 5.0.2195.6137  709 392 Kernel32.dll 22-lis-2002 17:54 5.0.2195.6090  332 560 Msgina.dll 22-lis-2002 17:54 5.0.2195.6097  379 664 User32.dll 22-lis-2002 17:54 5.0.2195.6085  370 448 Userenv.dll 22-lis-2002 17:53 5.0.2195.6139 1 643 344 Win32k.sys 29-paź-2002 10:59 5.0.2195.6108  179 472 Winlogon.exe 22-lis-2002 17:54 5.0.2195.6097  243 472 Winsrv.dll Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810159 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia