Po przywróceniu danych o stanie systemu przez uruchomienie narzędzia NTBackup w Menedżerze urządzeń brakuje kart sieciowych lub są wyświetlane niepoprawne karty sieciowe

Symptomy

Po uruchomieniu narzędzia NTBackup (Ntbackup.exe) w celu pełnego przywrócenia danych o stanie systemu w Menedżerze urządzeń może brakować kart sieciowych lub karty sieciowe mogą być wyświetlane pod niepoprawnymi nazwami. Ponadto mogą być wyświetlane nowe miniporty (protokół L2TP) dla sieci rozległych (WAN), które nie były widoczne przed uruchomieniem operacji przywracania. Usunięcie nowych kart sieciowych wyświetlanych w Menedżerze urządzeń, jak również ponowne zainstalowanie brakujących kart może być niemożliwe.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ baza danych Plug and Play jest przywracana tylko częściowo. Z tego powodu ta baza jest niespójna.

Rozwiązanie

W celu przywrócenia danych o stanie systemu z przyszłych kopii zapasowych w sposób zapewniający poprawne działanie urządzeń należy wykonać następujące czynności.

UWAGA: Tę zmianę należy także zastosować do instalacji systemu Windows 2000, na której będzie obsługiwany proces przywracania Ntbackup.exe. Kopie zapasowe danych o stanie systemu uruchomione przed wprowadzeniem tej zmiany będą nadal wywoływały objawy opisane w tym artykule.
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\KeysNotToRestore
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Plug & Play a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości zamiast tekstu
  CurrentControlSet\Enum
  CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase
  wpisz tekst
  CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810161 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia