Gry: Komunikat o błędzie: Wymagany jest program Microsoft XML 4.0. Plik Msxml file nie jest prawidłowo zainstalowany i brakuje pliku

Symptomy

Podczas uruchamiania jednej z gier wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” gra może przestać odpowiadać. Ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wymagany jest program Microsoft XML 4.0. Msxml file is not correctly installed and a file is missing Msxml 4.0 is not installed correctly and is required to run the game.(Plik Msxml file nie jest prawidłowo zainstalowany i brakuje pliku. Plik Msxml 4.0, wymagany do uruchomienia gry, jest nieprawidłowo zainstalowany.)
Gra może zostać uruchomiona, jednak tekst w grze nie jest wyświetlany poprawnie.

Podczas próby użycia lub zaktualizowania gry Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Podczas próby przesunięcia armii ponownie wyświetlana jest mapa gry.
 • Następujący komunikat o błędzie jest wyświetlany w trybie pojedynczego gracza:
  The host has selected a map that you don't have. Would you like to download <nazwa_mapy> from the host? (Wybrano niedostępną mapę. Czy chcesz pobrać mapę?)
  Jeżeli użytkownik kliknie przycisk No (Nie), gra jest zamykana.
 • Podczas próby zastosowania aktualizacji gry wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Original files couldn't be found. (Nie można odnaleźć oryginalnych plików.)

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ konieczne jest zainstalowanie programu Microsoft XML 4.0 przed uruchomieniem tych gier.

Rozwiązanie

Wykonywanie procedury czystego rozruchu komputera

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki, zgodnie z uruchomionym systemem operacyjnym.

System Microsoft Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Uruchamianie selektywne.
 3. W obszarze Uruchamianie selektywne wyczyść następujące pola wyboru:
  • Przetwarzaj plik System.ini
  • Przetwarzaj plik Win.ini
  • Załaduj elementy startowe
 4. Na karcie Usługi zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Aby uzyskać więcej informacji lub wyświetlić instrukcje dotyczące wykonywania procedury czystego rozruchu dla innych systemów operacyjnych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

331796 Jak wykonać procedurę czystego rozruchu komputera, aby zapobiec zakłócaniu działania aktualnie używanej gry lub programu przez programy uruchomione w tle

System Windows Vista

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w odpowiedniej sekcji.

Komputer jest połączony z Internetem

Przejrzyj temat „Uruchamianie selektywne przy użyciu narzędzia Konfiguracja systemu” w następującej witrynie Pomocy i obsługi technicznej online systemu Windows w sieci Web:

Komputer nie jest połączony z Internetem

Przejrzyj temat „Uruchamianie selektywne przy użyciu narzędzia Konfiguracja systemu” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows na dysku twardym komputera, wykonując następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. W polu Wyszukaj w Pomocy lub polu Wyszukaj w Pomocy online wpisz Uruchamianie selektywne przy użyciu narzędzia Konfiguracja systemu, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj w Pomocy.
 3. Na liście tematów kliknij pozycję Uruchamianie selektywne przy użyciu narzędzia Konfiguracja systemu.
 4. Kliknij łącze najlepiej opisujące problem, który występuje na danym komputerze.
 5. Postępuj zgodnie z sugestiami, aby rozwiązać problem występujący na danym komputerze.

Instalowanie programu XML 4.0

Aby to zrobić, skorzystaj z jednej z następujących metod, zgodnie z używaną grą.

Microsoft Age of Mythology

 1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SHIFT po włożeniu dysku 2 do stacji dysków.
 2. Na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Vista, kliknij przycisk StartPrzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Komputer.

  Na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows XP, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stacji CD, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 4. W głównym folderze dysku CD kliknij dwukrotnie folder MSXML, a następnie kliknij dwukrotnie plik Msxmlenu.msi.
 5. Przeprowadź proces instalacji, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Age of Mythology: Gold Edition Disc, Microsoft Halo: Combat Evolved lub Microsoft Rise of Nations

 1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SHIFT po włożeniu dysku 1 do stacji dysków.
 2. Na komputerze z systemem Windows Vista kliknij przycisk StartPrzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Komputer.

  Na komputerze z systemem Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Na komputerze z systemem Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me) kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stacji dysków CD-ROM, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 4. W głównym folderze dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie folder Redist, a następnie kliknij dwukrotnie plik Msxmlenu.msi.
 5. Przeprowadź proces instalacji, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Microsoft Freelancer

 1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SHIFT po włożeniu dysku 1 do stacji dysków.
 2. Na komputerze z systemem Windows Vista kliknij przycisk StartPrzycisk Start , a następnie kliknij polecenie Komputer.

  Na komputerze z systemem Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Na komputerze z systemem Windows 98 lub Windows Millennium Edition kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stacji CD, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 4. W folderze głównym dysku CD kliknij dwukrotnie folder Redist, a następnie kliknij dwukrotnie plik Msxml3.msi.
 5. Przeprowadź proces instalacji, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Microsoft Age of Empires III na komputerze z systemem Windows XP lub Windows 98

Aby zainstalować program XML 4.0, należy najpierw ponownie zainstalować program Microsoft XML Core Services (MSXML). Aby to zrobić, należy ponownie zainstalować grę lub pobrać i zainstalować program Microsoft XML Core Services (MSXML) oddzielnie. Aby ponownie zainstalować grę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Usuń program.
 3. Kliknij pozycję Age of Empires III, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć grę Age of Empires III.
 5. Po odinstalowaniu gry Age of Empires III włóż Dysk 1. Następnie wykonuj kroki wyświetlane na ekranie, aby zainstalować grę Age of Empires III.
Aby pobrać i zainstalować program Microsoft XML Core Services, wykonaj instrukcje zamieszczone w sekcji „Więcej informacji”.

Age of Empires III na komputerze z systemem Windows Vista

Aby zainstalować program XML 4.0, należy najpierw ponownie zainstalować program Microsoft XML Core Services (MSXML). Aby to zrobić, należy ponownie zainstalować grę lub pobrać i zainstalować program Microsoft XML Core Services (MSXML) oddzielnie. Aby ponownie zainstalować grę, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz folder Programy i funkcje.

  Aby to zrobić, kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz programy i funkcje w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje na liście Programy.
 2. Kliknij pozycję Age of Empires III, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 3. Postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć grę Age of Empires III.
 4. Po odinstalowaniu gry Age of Empires III włóż Dysk 1. Następnie wykonuj kroki wyświetlane na ekranie, aby zainstalować grę Age of Empires III.
Aby pobrać i zainstalować program Microsoft XML Core Services, wykonaj instrukcje zamieszczone w sekcji „Więcej informacji”.

Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends na komputerze z systemem Windows XP lub Windows 98

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Usuń program.
 3. Kliknij pozycję Rise of Legends, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć grę Rise of Nations: Rise of Legends.
 5. Po usunięciu gry Rise of Nations: Rise of Legends włóż Dysk nr 1.
 6. Postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować grę Rise of Nations: Rise of Legends.
Aby pobrać i zainstalować program Microsoft XML Core Services, wykonaj instrukcje zamieszczone w sekcji „Więcej informacji”.

Rise of Nations: Rise of Legends na komputerze z systemem Windows Vista

 1. Otwórz folder Programy i funkcje.

  Aby to zrobić, kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz programy i funkcje w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje na liście Programy.
 2. Kliknij pozycję Rise of Legends, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 3. Postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć grę Rise of Nations: Rise of Legends.
 4. Po usunięciu gry Rise of Nations: Rise of Legends włóż Dysk nr 1.
 5. Postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować grę Rise of Nations: Rise of Legends.
Aby pobrać i zainstalować program Microsoft XML Core Services, wykonaj instrukcje zamieszczone w sekcji „Więcej informacji”.

Więcej informacji

Program Microsoft XML Core Services (MSXML) był wcześniej zwany analizatorem Microsoft XML. Aby pobrać najnowszą wersję programu Microsoft XML Core Services (MSXML 4.0), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ponownego instalowania analizatora XML 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

324460 JAK: Uaktualnianie parsera XML firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 810209 — ostatni przegląd: 14.07.2008 — zmiana: 1

Opinia