Obsługa odtwarzania przez DirectShow dla plików nagranych w systemie Windows XP Media Center Edition

Streszczenie

Firma Microsoft wydała suplement w celu aktualizacji składników Stream Buffer Engine (SBE) i Encryptor/Decryptor (EncDec), które są dołączone do dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP. Aby odtwarzać pliki nagrane w systemie Windows XP Media Center Edition (pliki .dvr-ms) na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP1, należy pobrać aktualizację „Aktualizacja dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (KB810243)” z witryny Microsoft Windows Update w sieci Web. Aby pobrać tę aktualizację, należy odwiedzić witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web:

Więcej informacji

Aparat SBE został po raz pierwszy dołączony do dodatku SP1 dla systemu Windows XP. Korzystając z aparatu SBE, programy mogą wyszukiwać, zatrzymywać i nagrywać strumień wideo na żywo, nie przerywając go. Przejścia między transmisją na żywo a nagraniem odbywają się płynnie. Obecnie aparat SBE obsługuje źródła wideo i cyfrowego wideo (DV) MPEG-2 z szybkością przechwytywania do 20 Mb/s. Pokazy nagrane w systemie Windows XP Media Center Edition są składowane z rozszerzeniem nazwy pliku .dvr-ms. Możliwość dostępu do plików .dvr-ms za pomocą DirectShow zależy od zasad ochrony przed kopiowaniem przyjętych przez właściciela zawartości i/lub nadawcę. Jeśli nadawca oznaczy program jako zabezpieczony przed kopiowaniem, można w pełni korzystać z funkcji magnetowidu osobistego (PVR, Personal Video Recorder) przy użyciu komputera PC z systemem Windows XP Media Center Edition (łącznie z nagraniem programu w celu późniejszego obejrzenia go), ale nie można tych plików odtwarzać na innych urządzeniach lub komputerach PC. Dowolne niezabezpieczone programy telewizyjne, nagrane w systemie Windows XP Media Center Edition, można odtwarzać na następujących urządzeniach:
  • Dowolny komputer PC z systemem Windows XP Media Center Edition, na którym są zainstalowane najnowsze aktualizacje.
  • Dowolny komputer z systemem Windows XP Home Edition z dodatkiem SP1 lub Windows XP Professional z dodatkiem SP1 i programem Microsoft Windows Media Player 9 Series lub innym zgodnym odtwarzaczem wykorzystującym interfejs DirectShow systemu Windows XP z dodatkiem SP1 (wymaga to aktualizacji, która jest opisana w tym artykule).
Należy pamiętać, że pliki .dvr-ms zawierają strumienie audio i wideo MPEG-2. Aby je odtwarzać, trzeba mieć zainstalowany zgodny z systemem Windows XP dekoder DVD.

Wymagania i zalecenia dotyczące odtwarzania plików .dvr-ms

  • Wymagania:
    • Dekoder DVD zgodny z systemem Windows XP i wykorzystujący interfejs DirectShow
  • Zalecenia:
    • Procesor o szybkości przynajmniej 1 GHz
    • Karta wideo z pamięcią wideo o pojemności przynajmniej 32 MB
Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
---------------------------------------------------------
26 lis 2002 20:15 6.4.2600.1142 166 912 Encdec.dll
26 lis 2002 20:15 6.4.2600.1142 219 136 Sbe.dll
09 wrz 2003 16:23 5.1.2600.1267 4 096 Verifmce.dll
Aby usunąć tę aktualizację, należy uruchomić aplet Panelu sterowania Dodaj lub usuń programy i usunąć pozycję Poprawka dla systemu Windows XP (SP2) [zobacz artykuł KB810243, aby uzyskać więcej informacji].

Pomoc techniczna dla wydań systemu Windows x64

Producent sprzętu zapewnia pomoc i obsługę techniczną dla wydań systemu Microsoft Windows x64. Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ wydanie Windows x64 zostało dostarczone razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows x64 przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie, jeżeli konieczne będzie uzyskanie pomocy technicznej związanej z wydaniem systemu Windows x64. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższym poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje o produkcie Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje o produktach Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810243 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia